Vi forebygger stress sammen

Værktøjsserien 'Vi forebygger stress sammen' er en serie på 10 værktøjshæfter til organisationsudvikling og forebyggelse af stress.

Hent værktøjerne her

Udbrændthed

Udbrændthed opstår i de fleste tilfælde blandt medarbejdere, der arbejder med mennesker, ofte patienter eller klienter, som har brug for hjælp.

Udbrændthed skyldes typisk to ting:

 1. At du bliver følelsesmæssigt belastet, fordi du over en længere periode oplever, at det er meget svært eller umuligt at løse klienternes svære problemer.
 2. At den følelsesmæssige belastning ikke bliver modsvaret af tilstrækkelige ressourcer eller indflydelse på beslutningerne.

De mennesker, som rammes af udbrændthed, har typisk haft et stort personligt engagement i deres arbejde. De har haft høje krav til sig selv og er også blevet mødt med store krav fra ledelsen og klienter.

Symptomer på udbrændthed

Typiske symptomer på udbrændthed er følgende:

 • Følelsesmæssig udmattelse. Du orker ikke længere at forholde dig til andre menneskers problemer
 • Du er begyndt at få negative og kyniske holdninger og følelser overfor de mennesker, du skal hjælpe.
 • Både dit selvværd og din evne til at arbejde er blevet mindre og du oplever, at du er blevet dårligere til dit arbejde.

Lige som med stress skyldes udbrændthed et misforhold mellem arbejdskrav, ressourcer og indflydelse. Ressourcer kan være dine personlige og faglige evner, som f.eks. viden og erfaringer. Det kan også dreje sig om den støtte, hjælp og respekt du møder fra kolleger og ledelse samt om fælles prioriteringer og konstruktiv feedback.

Fra engagement til apati og kynisme

Udbrændthed udvikler sig langsomt, ofte over flere år. Forløbet kan beskrives således:

 1. Engagement
  Du er engageret og betragter dit arbejde som meningsfuldt. Du opnår gode resultater ved en ihærdig indsats.
 2. Tvivl
  Du oplever efterhånden, at det er sværere end ventet at nå de resultater, du har håbet på. Mennesker, som du har opnået gode resultater for, forsvinder ud af din dagligdag, mens de dårlige resultater bliver ved med at hjemsøge dig. Måske har du konflikter med ledelsen om mål og kvalitet.
  Den type oplevelser fører ofte til tvivl og modstridende følelser overfor dele af arbejdet.
  Måske bliver du på dette stadie og tilpasser dig. Måske vender engagementet tilbage på grund af nye resultater, flere ressourcer eller støtte fra kolleger eller ledelse til at justere mål og kravene til dit job. Måske går din tvivl over i frustration.
 3. Frustration
  Du er begyndt at føle dig magtesløs. Der er tale om en kriseagtig tilstand, hvor du er udmattet og forsøger at spare på energien ved at skrue ned for kontakten udadtil. Det er muligt, at du får fysiske symptomer og føler dig mislykket, isoleret, nedstemt og pessimistisk.
 4. Meningsløshed og tilbagetrækning
  Du har definitivt opgivet håbet om at nå dine mål og orker ikke at prøve at tilpasse målene til et mere realistisk niveau. Du er resigneret og deprimeret og er præget af en følelse af meningsløshed. Du skruer endnu mere ned for kontakten udadtil.
 5. Apati og kynisme
  På det sidste stadium er du præget af apati og kynisme. Hverken arbejdet eller din indsats giver dig værdi eller mening, og du lægger følelsesmæssigt afstand til arbejdet.

Senest revideret den 19. april 2021