Værktøj 6: Energibarometeret

Dette værktøj kan hjælpe jer til at tydeliggøre hinandens behov og give hinanden både praktisk og følelsesmæssig støtte i arbejdet.

Dette værktøj hjælper jer til at gøre det mere tydeligt, hvordan det står til i teamet/kollegagruppen, og I får styrket jeres oplevelse af at være en del af en gruppe. Begge dele kan hjælpe jer med at forebygge og håndtere symptomer på stress.

Værktøjet er tilrettelagt, så det kan bruges af det enkelte team eller personalegruppe i begyndelsen eller slutningen af et personalemøde/teammøde som et fast punkt.