Værktøjskassen

- Seks værktøjer til arbejdet med at forebygge og håndtere stress på uddannelses- og forskningsinstitutioner

Øvelserne ligger i forlængelse af videnshæftet ’Forebyg stress i fællesskab’, og kan være med til at skabe indsigt, dialog og inspiration på arbejdspladsen og at hjælpe jer med at finde konkrete løsninger på udfordringer i det stressforebyggende arbejde. 

Værktøjet er tilrettelagt, så det kan bruges af det enkelte team eller personalegruppe i begyndelsen eller slutningen af et personalemøde/teammøde som et fast punkt.