Fakta om vold og trusler på arbejdet

De offentligt ansatte faggrupper er mest udsatte for vold og trusler i forbindelse med arbejdet. Problemet er voksende, og kvinder er mere udsatte end mænd. Det viser tal fra Danmarks Statistik og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Antallet af ansatte i offentlig tjeneste, der er blevet udsat for vold og trusler, er steget markant med 42 procent fra 2009 til 2015. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, bekræfter, at offentligt ansatte er mest udsat for vold og trusler, og at kvinder er mere udsatte end mænd.

Kvinder er mere udsatte end mænd

8,5 pct. af alle kvinder i job har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mænd er 3,4 pct. 11,0 pct. af kvinderne har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mænd er 5,9 pct.

Tallene stammer fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2018', som er gennemført at NFA på baggrund af interviews med flere end 27.000 mennesker i alle dele af arbejdsmarkedet.

De mest udsatte faggrupper

Undersøgelsen viser også, at det er de offentlige jobgrupper, der oftest oplever vold og trusler på arbejdspladsen. I følgende jobgrupper rapporterer flere end gennemsnittet, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen:

 • Specialpædagoger (37,3 pct.)
 • Politi og fængselsarbejdere (34,8 pct.)
 • Social- og sundhedsassistenter (30,7 pct.)
 • Portører m.fl. (27,6 pct.)
 • Pædagoger (26,6 pct.)
 • Skolelærere (20,2 pct.)
 • Specialundervisere (19,9 pct.)
 • Pædagogmedhjælpere (17,5 pct.)
 • Sygeplejersker (15,6 pct.)
 • Passagerservicemedarbejdere (9,2 pct.)

I følgende jobgrupper rapporterer flere end gennemsnittet, at de har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen:

 • Politi- og fængselsarbejdere (56,8 pct.)
 • Specialpædagoger (46,1 pct.)
 • Social- og sundhedsassistente (32,0 pct.)
 • Portører m.fl. (29,8 pct.)
 • Specialundervisere (29,6 pct.)
 • Socialrådgivere (25,8 pct.)
 • Sygeplejersker (23,3 pct.)
 • Pædagoger (21,2 pct.)
 • Skolelærere (20,9 pct.) 
 • Passagerservicemedarbejdere (20,8 pct).

Vold og trusler via sociale medier

Specielt medarbejderne i kommunerne oplever en udvikling i den måde, trusler og vold kommer til udtryk på. Hvor den truende og intimiderende adfærd tidligere hovedsageligt viste sig i det fysiske møde ved konkrete trusler og vold, er der en tendens til, at internettet og andre medier nu bliver brugt til at udstille sagsbehandlere og andre kommunalt ansatte. Det kan være lige så ubehageligt som en konkret trussel.

Vold uden for arbejdstiden

Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret vold forebygges. Det gælder også for vold og trusler uden for arbejdstiden. Reglerne skal være med til at sikre, at ansatte ikke bliver udsat for vold, trusler og anden krænkende adfærd på grund af deres arbejde, uanset hvor og hvornår dette finder sted.


Senest revideret den 6. februar 2023