Mere viden

Her finder du yderligere forslag til litteratur, værktøj, video samt artikler om gode erfaringer fra praksis.

 Publikationer

Bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (2015)
Arbejdsgiveren skal fremover også sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, forebygges. Beskæftigelsesministeriet. 4 sider.

Er I udfordret af trusler og vold? (2013)
Målgruppe: Arbejdsmiljøgruppen på specialskoler samt skoler og uddannelsesinstitutioner.
Publikationen sætter fokus på identifikation, forebyggelse og håndtering. Den er udgivet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. 8 sider.

Forebyg konflikter og vold (2012)
Målgruppe: Arbejdsmiljøgruppen på skoler og uddannelsesinstitutioner.
Publikationens formål er at inspirere arbejdsmiljøgruppen til, at gøre en indsats for at forebygge konflikter og vold og skabe en tryggere hverdag på skoler eller uddannelsesinstitution. 24 sider. Udgivet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. 24 sider.

Forprojekt trusler og vold på specialskoler (2010)
Målgruppe: Primært arbejdsmiljøgrupper ved specialskoler.
Undersøgelsesrapport med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen ’Vold og Trusler på arbejdspladsen 2010’. Undersøgelsen omfatter kun data fra specialskolerne, og data er fra undersøgelse gennemført i 2010. Udgivet af Arbejdsmedicinsk Klinik Herning og Københavns Universitet.

Konflikter og vold - en faglig udfordring (2013)
Målgruppe: Ledere, medarbejdere, studerende m.fl. En grundbog om konflikter, trusler og vold. Og om hvordan volden og dens skadevirkninger kan forebygges. Udgivet af Vold som Udtryksform. 238 sider.

Styr uden om trusler og vold (2012)
Målgruppe: Ansatte i dagtilbud (klub, SFO, daginstitutioner og dagpleje), hvor der kan være risiko for trusler og vold. Sammen med arbejdsmiljøgruppen kan du og dine kolleger - med udgangspunkt i guiden - tage en dialog om faglighed, fælles mål, risiko og tryghed. Udgivet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. 12 sider.

Styr uden om trusler og vold (2012)
Målgruppe: Ansatte i døgntilbud, hvor der kan være risiko for trusler og vold. Sammen med arbejdsmiljøgruppen kan du og dine kolleger - med udgangspunkt i guiden - tage en dialog om faglighed, fælles mål, risiko og tryghed. Udgivet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. 12 sider.

Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. At-vejledning D.4.3 (Opdateret 2015)
Målgruppe: At-vejledningen er især til arbejdsgivere, medarbejdere,
arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden. Vejledningen oplyser om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne omkring arbejdsrelateret vold. Udgivet af Arbejdstilsynet. 28 sider.

 Værktøj

Flip-flap Vold
Flip-flappen kan bruges til at sætte en dialog i gang om, hvordan I kan styre uden om trusler og vold. Lad flip-flappen ligge fremme eller brug den fx som opstart, hvis I har et personalemøde, teammøde eller temadag om emnet.

 Video

Dilemma: Håndtering
En skolelærer har svært ved at tackle hverdagen, efter han er blevet slået i gulvet af en elev i overbygningen. Brug filmen som oplæg til en diskussion. Filmen er produceret for Videnscenter for Arbejdsmiljø. Varighed: 3,5 minutter.

Løkkehus Børnehjem, Odense
Vi gjorde også noget ved volden
Lederen og arbejdsmiljørepræsentanten fra Løkkehus Børnehjem fortæller her i videoen om de udfordringer som de havde og hvordan de målrettet fik styr på at identificere, forebygge og håndtere vold og trusler. Produceret af Vold som Udtryksform og BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. Varighed: 10 minutter.

Dagtilbud Sydøst, Aalborg
Vold skal ikke være et vilkår
Medarbejderne i Dagtilbud Sydøst i Aalborg Kommune siger fra over for børn, der slår, sparker, river eller bider. På opfordring fra ledelsen er de derfor begyndt at registrere den slags hændelser. Holdningen er, at vold ikke skal være et vilkår i hverdagen, heller ikke selv om de ’bare’ arbejder med børn. Produceret for Videnscenter for Arbejdsmiljø. Varighed: 5 minutter.

Børne og ungdomspsykiatrien, Esbjerg
Voldsforebyggelse i børne- og ungdomspsykiatrien
Børne- Ungdomspsykiatrien i Esbjerg har arbejdet med at nedbringe bæltefikseringer. Hør Ronnie Sydbøge fortæller om erfaringerne. Produceret af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. Varighed: 3 minutter.

Voldsforebyggelse i arbejdet med børn og unge
Arbejdsmiljøkonsulent Lasse Holm fortæller om voldsforebyggelse på børn- og ungeområdet i Aarhus Kommune. Produceret af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. Varighed 3 minutter.

 Artikler om praksis

Børnehuset Lille Kolstrup, Aabenraa
Fortællinger forebygger vold i Aabenraa
Børnehuset har stor succes med at italesætte vold på arbejdspladsen. De bruger medarbejdernes erfaringer til at forebygge og skabe forståelse for hinandens grænser. Aktiviteten er finansieret af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Produceret af Personaleweb.

Tovshøjskolen, Gellerup
Klare grænser og retningslinjer forebygger vold
Episoder med vold og trusler mod lærerne er mere end halveret på Tovshøjskolen i Gellerup ved Aarhus. Produceret af Videnscenter for Arbejdsmiljø.

Sølystskolens SFO, Egå
SFO forebygger vold med pædagogik og klar ledelse
På Sølystskolens SFO i Egå prøver man med klar ledelse og en række pædagogiske rutiner at sikre, at medarbejderne ikke kommer i situationer, hvor de føler afmagt i forhold til voldsomme børn. Derfor sker det kun sjældent, at en medarbejder går hjem på grund af vold eller trusler. Produceret af Videnscenter for Arbejdsmiljø.


Senest revideret den 8. februar 2022