Udfordringen i tal

Hent tallene fra de seneste undersøgelser af omfanget af vold og trusler på arbejdspladser.

Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
I undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014' kan man blandt andet læse at 5,8 procent af arbejdstagerne i Danmark har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. Undersøgelsen viser også at 8,4 procent af arbejdstagerne har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder.

For faggrupper som (blandt andet) arbejder på børn- og ungeområdet, ser tallene fra 2014 således ud:

 • Fysisk vold:
  Specialpædagoger: 38,6
  SOSU´er: 33,6
  Pædagoger: 23,4
  Skolelærere: 17,9
 • Trusler:
  Specialpædagoger: 47,9
  SOSU´er: 34,2
  Pædagoger: 18,8
  Skolelærere: 20,4

Læs mere om undersøgelsen her.

Tal fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning
En undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Københavns Universitet (2010 – 2012), viste at 35-40 procent af pædagogerne samt pædagogmedhjælperne og 25-30 procent af lærerne på specialskolerne oplever dagligt/ugentligt at blive råbt ad på truende vis og blive kaldt nedværdigende ting. Cirka 15 procent af lærerne og pædagogmedhjælperne samt 20 procent af pædagogerne oplever dagligt/ugentligt at blive truet med bank.

Ifølge undersøgelsen oplever cirka 23 procent af pædagogerne, 24 procent af pædagogmedhjælperne og 13 procent af lærerne dagligt/ugentligt at blive slået på, når de er på arbejde. I undersøgelsen deltog 19 specialskoler og næsten 800 ansatte.

Læs mere om resultaterne fra forskningsprojektet her.


Senest revideret den 22. april 2021