Forebyg vold - eksempel på retningslinjer

Det følgende er et eksempel på generelle retningslinjer for forebyggelse af trusler og vold:

Målet med en voldspolitik er at undgå vold. Lærerne og pædagogerne skal løbende i teamsamarbejde drøfte utilpassede elever, som kan være potentielle udøvere af vold. Grundsynspunktet er, at personer som udøver vold, er udsat for mistrivsel, og medarbejderne må være bevidste om signaler fra elever, der kan lede tanken hen på mistrivsel med hensyn til sprog og attituder.

Den enkelte medarbejder skal kende og efterleve skolens politik på området. Det betyder konkret:

  1. Hvis du på skolen møder gæster, der ikke har en aftale eller på anden måde kan give en acceptabel forklaring på deres tilstedeværelse, skal du på en venlig måde henstille til, at de forlader skolen, kontakte kontoret, enten personligt eller ved at kalde op på samtaleanlægget.
  2. Hvis vedkommende optræder truende, skal du prøve at undgå at optrappe konflikten, så vidt muligt undgå fysisk kontakt og truende positur, prøve at skaffe hjælp fra den nærmeste kollega, så du ikke er alene, kontakte kontoret.
  3. Hvis du ser en kollega i en konflikt, der eventuelt kan udvikle sig voldeligt, skal du blive i nærheden og gøre dig synlig, være parat til at hjælpe, være meget opmærksom på, hvad der faktisk sker og lægge mærke til, hvordan de truende personer ser ud. 
  4. Hvis situationen udvikler sig yderligere, skal du sørge for at hente hjælp, eventuelt fra medarbejdere i nærheden, kontakte kontoret. 
  5. Hvis du er alene og ikke kan få kontakt til kollegaer eller til kontoret, hvis det for eksempel er uden for normal skoletid, skal du passe særlig godt på dig selv. Undgå at optrappe konflikten og prøv at komme væk. Efterfølgende kan du så kontakte en kollega, ledelsen, familien eller politiet. Du hjælper selvfølgelig også, selv om du har fri.
  6. I situationer, hvor ledelsen er væk fra skolen, har den nærmeste foresatte ledelseskompetencen. I lærergruppen er det mødelederen for pædagogisk råd. Er vedkommende ikke til stede, må tillidsmanden træde til.

 


Senest revideret den 18. marts 2020