Vold på specialskoler

Over halvdelen af lærerne, pædagogerne og pædagogmedhjælpere, der arbejder på en specialskole, er hvert år udsat for trusler om bank på deres arbejde. Mere end 75 % oplever hvert år at blive råbt truende ad. Samtidig har godt 75 % af lærerne, pædagogerne og pædagogmedhjælpere inden for det sidste år oplevet at blive slået på deres arbejde på en specialskole. Det viser en stor undersøgelse, der er lavet i et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik Herning og Psykologisk Institut, Københavns Universitet. I undersøgelsen indgår 796 ansatte på specialskoler og svarprocenten i undersøgelsen er over 95 %.

Hent rapporten Forprojekt trusler og vold på specialskoler til BAR U&F og BAR SoSu for mere information.

Læs mere om identifikation
For at kunne gennemføre en målrettet og effektiv forebyggelse er det vigtigt, at I kender karakteren og omfanget af den vold, I møder - eller risikerer at møde - på jeres skole. Kun på den møde bliver det muligt for jer at vælge de rette initiativer til at forebygge og håndtere af volden. 

Læs om forebyggelse
Et vigtigt element i forebyggelsesarbejdet er retningslinjer for den samlede indsats med at identificere, forebygge og håndtere vold og trusler. 

Læs mere om håndtering
Eksempler på hvad en beredskabsplan kan sikre også efter en volds episode. 

Læs mere om udfordring i tal.
I undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012' fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan man blandt andet læse at 6 procent af arbejdstagerne i Danmark har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder. 


Senest revideret den 18. august 2020