Medarbejdere hængt ud på nettet

Stadig flere medarbejdere oplever, at utilfredse borgere hænger dem ud på hjemmesider o.l. Som ledelse skal man vide, hvordan man vil håndtere sager som fx denne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

René Rosenkilde kan læse om sig selv på nettet. Og ikke for det gode.

Fagchefen fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Børn og Familie-afdeling er nemlig på en særlig hjemmeside omtalt som en, der groft forsømmer sin pligt – og dét sammen med to andre navngivne kolleger, en socialrådgiver og en psykolog.

– Da vi opdagede det i efteråret 2011, havde vi ingen praksis på området, men var som ledelse klar over, at den måtte vi skabe med det samme. Essensen for os var at tage ansvar for sagen og tydeligt at vise medarbejderne, at vi bakker op om dem, siger René Rosenkilde.

Derfor indkaldte han med det samme til et møde med  tillidsrepræsentanten, de involverede kolleger og lederne. De øvrige ca. 150 medarbejdere i Børn og Familie blev orienteret i en mail, hvor ledelsen tog kraftigt afstand fra hjemmesiden og samtidig udtrykte deres fulde opbakning til de involverede medarbejdere.

Kommunen anmeldte straks hjemmesiden til Datatilsynet for at bringe urigtige oplysninger, jf. persondatalovens § 37. Politiet fik også en anmeldelse af sagen, og man bad hjemmesiden om at fjerne oplysningerne.

Flere i virtuel gabestok

I Dansk Socialrådgiverforening beretter arbejdsmiljøkonsulent Elisabeth Huus Pedersen om et stigende antal sager, hvor socialrådgivere og deres kolleger sættes i den virtuelle gabestok.

– Fremsættes der direkte trusler, skal det naturligvis anmeldes til politiet. Det gælder også, hvis medarbejderen beskyldes for at begå ulovligheder, man kunne blive afskediget for, hvis de var korrekte. Desuden råder vi ledelsen til at lægge en strategi og skabe en procedure, der også omfatter forebyggende foranstaltninger, siger Elisabeth Huus Pedersen.

En mulighed er at sørge for at notere det i journalen, hvis der er optræk til udhængning, og så skal ledelsen altid orienteres. Måske kan problemet tages i opløbet, hvis borgeren får en anden sagsbehandler eller vejledes ekstra grundigt om de normale klageveje, siger Elisabeth Huus Pedersen.

– Det er et ledelsesansvar at bakke medarbejderne op i en konkret sag, at skabe procedurer for, hvordan man sikrer juridisk bistand, og om man konsekvent anmelder sagerne til Datatilsynet –
eller oven i købet anlægger en sag om injurier, pointerer hun.

Aktiv og åben ledelse virker

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det René Rosenkildes klareste erfaring, at det styrker sammenholdet og arbejdspladsen, når ledelsen med det samme er aktiv og åben. Også i forhold til de medarbejdere, der ikke er direkte involveret i sagen.

– Som lovgivningen er i dag, er vi tilsyneladende magtesløse i forhold til registrering på nettet, men som ledelse skal vi sætte problemet på dagsordenen og bakke vores medarbejdere helt og aldeles op. Også dem, der ikke umiddelbart er del af sagen, men naturligvis sidder og tænker ”Hvornår sker det her også for mig?”. Åbenheden er vores eget valg. Og den virker. 

På nettet: Datatilsynet har udgivet pjecen
”Sociale netværk og internettet – Hvad skal du være opmærksom på?”.

I kan bruge disse oplysninger til at vurdere om oplysninger kan opfattes som krænkende og dermed offentliggjort i strid med persondataloven.

At blive udstillet på internettet kan være lige så ubehageligt som personlige trusler – og ofte sværere at gøre noget ved, har fagchef Rene Rosenkilde i Ringkøbing-Skjern Kommune erfaret.

 


Senest revideret den 30. april 2020