Otte gode cases: Lær af andres erfaringer

Neden for kan du læse en artikler om otte danske arbejdspladser, som har gode erfaringer med at forebygge vold og trusler på jobbet.

Sydbank  - Ingen skal gå rundt med uro i maven
Sydbank har en fast struktur på håndtering af sager med vold og trusler. Fx får medarbejdere, der har været udsat for ubehagelige episoder, et obligatorisk besøg af en psykolog. Læs hvordan banken håndterer trusler og vold.

Ringkøbing-Skjern Kommune - Medarbejdere hængt ud på nettet
Stadig flere medarbejdere oplever at blive hængt ud på Facebook eller andre hjemmesider. Se hvordan man har tacklet det i Ringkøbing-Skjern kommune.

Rødovre Kommune - Anerkendende toner smitter
Tryggere frontmedarbejdere og færre fremmødeforbud til aggressive borgere er et af resultaterne af projektet ’Trivsel i front’ i Rødovre Kommune. Læs om Rødovre kommunes projekt her.

Varde Kommune - Indretning påvirker sikkerheden
Indretning kan spille en stor rolle, når man skal forebygge vold og trusler. Det ved man i Varde kommune, hvor lyse og smagfuldt indrettede lokaler går hånd i hånd med sikkerheden. Læs om Varde kommunes projekt her.

Danske Bank - Ikke nok at reparere, når skaden er sket
I Danske Bank er det den lokale ledelses ansvar regelmæssigt at træne både konfliktnedtrapning og håndtering af situationen, hvis den alligevel eskalerer. Det giver tryggere medarbejdere i hverdagen. Læs om Danske Banks forebyggende indsats her.

Sikkerhedsbranchen - Skranke er ikke nok
Indretning og klare spilleregler for de ansatte er helt afgørende faktorer, når vold og trusler skal holdes ude af storrumskontorer, siger direktør i brancheforeningen Sikkerhedsbranchen. Læs Sikkerhedsbranchens anbefalinger her.

Halsnæs kommune - Borgere ingen adgang i storrummet
På Halsnæs Rådhus har der ikke været arbejdsskader på grund af vold eller trusler, siden kommunen for godt et år siden opprioriterede medarbejdernes sikkerhed. Læs om hvad kommunen har gjort.

Borgerne er velkomne
Borgerne skal ikke føle sig mistænkeliggjorte, når de kommer til det nye rådhus i Hillerød. Derfor tager kommunen udgangspunkt i, at langt de fleste borgere er venligtsindede. Læs hvordan Hillerød kommune byder borgerne velkommen.


Senest revideret den 7. august 2020