Kom volden i forkøbet

Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen. Et godt arbejdsmiljø i trygge rammer er forudsætning for en god service til borgere og kunder.

Ansatte i de offentlige kontorer og i finanssektoren har ofte kontakt til borgere og kunder, der som oftest forløber fredeligt. Men i situationer hvor en borger eller en kunde får et afslag kan nogle reagere voldeligt eller truende. Derfor skal både ledere og medarbejdere forholde sig aktivt til den risiko, så alle ved hvordan de skal forholde sig, hvis uheldet er ude.

I hæftet ’Kom volden i forkøbet’ finder du en række erfaringer, konkrete råd og anvisninger på, hvordan ledere og medarbejdere forholder sig aktivt til risikoen for at blive truet eller overfaldet.

Hæftet er delt op i tre dele:

  • Overblik – Få et fælles overblik over volden på jeres arbejdsplads
  • At forebygge vold – Fire hjørnesten i en forbyggende indsats
  • Efter en voldsepisode – Gør det rigtige hvis skaden er sket

Overblik: I hæftets første del finder I eksempler på hvordan andre arbejdspladser har defineret vold og trusler. Afsnittet indeholder også mere officielle definitioner, som I kan bruge til inspiration. Her finder I også eksempler på hvordan andre arbejdspladser har fået et systematisk overblik over omfanget karakteren af vold og trusler. Og så er der mange eksempler på retningslinjer og erfaringer fra andre arbejdspladser.

Forebyg: I den anden del af hæftet finder I konkrete redskaber til at forebygge vold og trusler. Skal medarbejderne kunne forebygge og håndtere konflikter kræver det en høj faglighed, viden og om voldsforebyggelse og adgang til sparring og supervision. I afsnittet kan du også læse hvordan konflikter kan tales ned, se hvordan man kombinerer sikkerhed med en indbydende indretning. Du kan også læse hvordan Varde kommune har fundet den balance.

Efter en voldsepisode: I den sidste del af hæftet kan du læse hvad i gør, hvis en kollega har været udsat for vold eller trusler. I afsnittet fokuseres på den akutte hjælp og støtte og hvordan I sikrer at den alle keder deres roller og opgaver. I kan også læse hvor og hvordan I anmelder episoden samt hvilke erstatningsmuligheder der er. Læs hvordan de tacklede en flyvende skraldespand i Danske Banks filial i Rødovre Centrum.

Hent hæftet her


Senest revideret den 6. august 2020