Forholdsregler

Er uheldet ude, bør der tages nedenstående generelle forholdsregler. Følg i øvrigt retningslinierne på jeres arbejdsplads. De vil blandt andet indeholde oplysninger om, hvor man skal henvende sig for at få lægebehandling efter stik- og snituheld.

1. Vask og desinficér

Vask stik- eller snitlæsion grundigt med vand og sæbe. Pensl eventuelt 2 gange med klorhexidinsprit 0,5 %, hospitalssprit 70 % eller jodsprit 2,5 %. Ved eksposition i øjne, på slimhinder eller hud med åbne sår/rifter: Skyl grundigt med øjenskyllevæske, saltvand eller vand. 

2. Opsøg læge

Det vil typisk være på skadestue eller medicinsk ambulatorium. Lægen skal sørge for at følgende bliver foretaget:

Risikovurdering med henblik på PEP

Hvis det er sikkert eller stærkt sandsynligt, at personen er blevet udsat for hiv, kan forebyggende medicin mod hiv-smitte, også kaldet PEP (post ekspositions profylakse), være relevant. PEP bør startes hurtigst muligt, helst indenfor få timer efter uheldet.

Blodprøver for hiv, hepatitis B og hepatitis C

Hvis det ikke kan udelukkes, at personen er blevet udsat for hiv, hepatitis B eller hepatitis C, skal lægen sørge for, at der bliver taget blodprøver efter nedenstående plan. Lægen tager desuden stilling til behov for vaccination mod hepatitis B samt evt. difteri- og stivkrampevaccination.

Blodprøve  Dag 0 1 måned 3 måneder  
Hiv antistof  X X X  
HBsAg  X   X  
Anti-HBs  X      
Anti-HCV*  X      
HCV-RNA*    X  X  

 

HBsAg: Hepatitis Bs antigen. Anti-HBS: Hepatitis Bs antistof. Anti-HCV: Hepatitis C virus antistof. HCV-RNA: Hepatitis C virus RNA.

*Blodprøvetagning på sygehuse hvor der anvendes NAT:

I stedet for HCV-RNA kan køres nukleinsyretest (NAT) for HCV-RNA, hiv-RNA og HBV-DNA. Såfremt der udføres NAT for HCV-RNA, hiv-RNA og HBV-DNA kan opfølgning afsluttes efter 2 måneder med NAT, hiv Ab/Ag og HBsAg.
NAT kan også anvendes til screening af den potentielle smittekilde.

I tilfælde af serokonvertering i opfølgende blodprøver henvises til infektionsmedicinsk specialafdeling. Se også guidelines fra dansk selskab for infektionsmedicin og vejledning fra Sundhedsstyrelsen [2, 10]

3. Anmeld uheldet til arbejdsmiljørepræsentanten

Se også afsnittet Bedre registrering

4. Test eventuelt patienten

Test for hiv og hepatitis kan være hensigtsmæssig, hvis der er usikkerhed om patientens smittestatus. Test må kun foretages efter informeret samtykke fra patienten. Indhentning af samtykke samt information af testresultat skal foretages af en læge.


Senest revideret den 29. april 2021