Viden og inspiration: Tre nyttige publikationer om hygiejne og forebyggelse

Vil I styrke jeres forebyggende indsats i forhold til hygiejne og smitte? Så kan I få viden og inspiration til arbejdet i tre publikationer, som hver på deres måde kan bidrage til en mere effektiv forebyggelse.

Inspirationskatalog: 20 veje til at bruge mindre antibiotika

Læs hvordan bl.a. Horsens, Rødovre og Odense kommuner har arbejdet med at styrke fokus på håndhygiejne i skoler og daginstitutioner, hvordan Næstved Kommune har udviklet en pædagogisk værktøjskasse om hygiejne til børn, medarbejdere og forældre, hvordan Københavns Kommune har fået succes med et ’mandagskit’ til medarbejdere i hjemmeplejen og hvordan Frederikssund Kommune har brugt hygiejnesygeplejersker til at bygge bro og skabe fælles standarder på tværs af institutioner og forvaltninger.

Kataloget er udarbejdet af Det Nationale Antibiotikaråd i 2019 specifikt med henblik på at mindske forbruget af antibiotika i bl.a. kommunerne. Men eksempler og ideer fra kataloget kan også give inspiration til en bredere indsats for hygiejne i bl.a. skoler, dagtilbud og ældreplejen.

 

Sundhedsstyrelsens ’Forebyggelsespakke om hygiejne’

’Forebyggelsespakke om hygiejne’ fra 2018 indeholder Sundhedsstyrelsens vigtigste anbefalinger til kommunerne om forebyggende hygiejneindsatser samt kommunernes samarbejde med både sygehusene og de praktiserende læger om at forebygge udbredelsen af smitsomme sygdomme og infektioner generelt.

Hæftet indeholder en række konkrete anbefalinger til både rammerne for den forebyggende indsats og til implementering og opfølgning på de initiativer, som bliver taget.

Anbefalingerne er blevet endnu mere aktuelle efter covid-19 pandemien. Forebyggelsespakken er et godt grundlag for at tilrettelægge en samlet hygiejneindsats i kommunerne.

 

Kortlægning af kommunale hygiejneindsatser i Danmark

Hvor langt er kommunerne i implementeringen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse og hygiejne? Det har Statens Serum Institut kortlagt i en rapport fra 2020. Rapporten viser, at de fleste af landets 98 kommuner enten allerede har oprettet en egentlig hygiejneorganisation, eller de planlægger at gøre det. Men der er stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner har organiseret deres indsats, og hvor tydeligt indsatserne er forankret i den øverste ledelse og i egentlige politikker.

Rapporten sammenholder også en række meget konkrete anbefalinger til, hvordan kommunerne bedst kan forankre og organisere en effektiv forebyggende indsats.


Senest revideret den 5. november 2021