Arbejdsmiljø i laboratorier

Her finder I en oversigt over materialer og artikler, som kan være relevante for jeres arbejde med arbejdsmiljøet i laboratorier.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig adminstration

Farlige stoffer og materialer 

Virksomheder skal ikke længere lave en arbejdspladsbrugsanvisning. I stedet skal der sættes fokus på en særlig kemisk risikovurdering, og der skal sikres, at medarbejdere, der arbejder med farlig kemi får en effektiv oplæring og instruktion. 

Tema om sund hud

På arbejdsmiljøweb.dk kan du finde en liste af råd til at holde huden sund når man arbejder med vådt arbejde. 

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i industrien

ATEX - vejledning om laboratorier og procesindustrien

Gennem cases og eksempler fra branchen giver denne vejledning overblik over ATEX-området, herunder hvordan man gennemfører ATEX-APV.

Biologisk arbejdsmiljø 

Formålet med denne vejledning er at give anvisninger på, hvordan virksomhederne kan opfylde kravene til biologisk arbejde.

Handsker - en vejledning om brugen af handsker

Denne handskevejledning giver oplysninger om handskematerialer, handskestørrelser, pasform og brug af handsker – oplysninger, som kan bidrage til, at de ansatte får de rigtige handsker.  

Laboratorier og procesindustri

Vejledningen indeholder løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø og beskriver 19 forskellige arbejdsmiljøproblemer fra 9 virksomheder. 

Mikroskoper - Vejledning om mikroskoper og lup

Ingen arbejdsstilling er så god, at medarbejderne har godt af at arbejde i den hele dagen. For at undgå skadelige belastninger skal arbejdsstillingerne kunne varieres. 

Nanopartikler i arbejdsmiljøet – laboratorier

Denne pjece fokuserer på håndteringen af nanopartikulære pulvermaterialer og suspensioner samt støv- og aerosoldannelse ved opblanding af nanokompositter. 

Stinkskabe

Denne vejledning handler om stinkskabe. Den er bygget op af afsnit som beskriver indretning, brug, konstruktion/valg og kontrol af disse. 

Dansk Laborant-Forening

HKs Arbejdsmiljøbrevkasse

Her finder du de indlæg, der har været bragt i LABORANTEN gennem de seneste år. 

Opbevaring af laboratoriekemikalier

Denne vejledning handler om, hvordan kemikalier skal opbevares. Vejledningen er primært rettet mod personalet på kemiske forskningslaboratorier, men indholdet vil også være brugbart for andre typer af laboratorier.

Praktikanter i laboratorier

Dansk Laborant-Forening har lavet denne folder for at få mulige praktik-virksomheder til at overveje at tage en praktikant.


Senest revideret den 4. februar 2021