Barnets opgave med overtøj i garderoben

I garderoben er den voksnes opgave i højere grad at vejlede børnene i stedet for at klæde dem på. Garderoben er en fantastisk læringsarena for både små og store børn.

Barnets opgave og udfordring

Gennem barnets arbejde med tøjet trænes og øves f.eks.:

 • Rum-retning: skelne mellem op og ned/foran og bagved/højre og venstre/ind i og ud af
 • Sociale kompetencer: samarbejde, forstå og modtage vejledning, hjælpe hinanden, vente på tur
 • Hjernens styringsfunktioner: Lære om rækkefølge, planlægning, struktur
 • Mental udvikling: Motivation, selvstændighed, mening, mestring, handlekompetence, kropsbevidsthed
 • Opgave-/problemløsning: Tage tøj på. Helt eller delvist. Motivation
 • Motorik: finmotorik, grovmotorik, højre-venstre-koordinering, øje-hånd-koordinering, holdningskontrol, balance, stabilitet

Medarbejderens opgave i garderoben

Det er en stor opgave for de mindre børn at tage tøj af og på – især om vinteren. Det er samtidig en af de mest belastende arbejdsfunktioner for dig og dine kolleger fordi alt foregår i lav højde. Derfor er det vigtigt at I planlægger både barnets læringsmuligheder og et godt arbejdsmiljø for jer i garderoben. Det er f.eks. vigtigt både, hvordan du sidder, og at du er opmærksom på, hvornår barnet har brug for støtte og opmuntring. At I kontinuerligt arbejder på at vejlede mere end at hjælpe, så barnet ikke snydes for vigtig læring. Det kan også kræve et tæt og nuanceret samspil med forældrene. Og at I sammen planlægger hvordan garderobearbejdet bedst organiseres, så der skabes ro til opgaven. 

Arbejdshøjde og hjælpemidler

Gulvhøjde passer til, at børnene gør det meste selv. Her kan den voksne sidde på en taburet i garderoben og lade børnene komme hen til sig efter behov. Taburetten bør være på hjul og med drejeligt sæde, så den voksne ikke kommer ud i lange ræk, foroverbøjning og vrid i ryggen. Vær opmærksom på taburettens mulighed for at indstille højden, brug denne mulighed. Du kan vurdere om højden på taburetten i filmen kunne være indstillet højere for at undgå at hofteledet kom ud i yderstilling, dvs. et godt udgangspunkt er at hofteleddet er 90*.

Når de helt små børn skal klædes på, kan I bruge puslebordet for at få barnet i øjenhøjde uden at overbelaste ryggen. Når de lidt større børn kommer hen for at få hjælp til støvler eller andre opgaver i gulvhøjde, kan du lade barnet træde op på en lille plastic-skammel.

Ideer til mulige hjælpemidler i garderoben:

 • Lave taburetter på hjul 
 • Påklædningsbænk, puslebord, podium
 • Skammel med trin og gelænder, som børnene kan stå op på
 • Børnene kan bruge støvleknægt, skohorn mv
 • Gribetang til at sætte støvler, sko osv. på plads i garderoben
 • Lille lav plastic skammel, som barnet kan træde op på når du hjælper med fx sko.

Senest revideret den 7. august 2020