Hverdagens situationer

Du kan godt være omsorgsfuld overfor børnene og samtidig tage vare på dit og kollegernes helbred. Rent praktisk er det en god idé at fokusere på nogle af de centrale gøremål i hverdagen.

Skynder du dig altid at løfte et barn op på skødet, hvis det er ked af det? Eller henter du kluden, hvis nogen spilder mælk? Så har du måske brug for at blive bevidst om dine vaner, så du i stedet for kan bruge din faglige viden til at motivere barnet til at deltage. 

Tag udgangspunkt i den læring, der ligger i de daglige gøremål ved fx måltiderne, i garderoben og ved bleskift. Tag evt. en ting ad gangen.

Modtagelse
Modtagelsen er en af de situationer, hvor det er vigtigt at inddrage forældrene. Tag fx en snak om, at barnet er et lille menneske, der skal lære at stå og gå på egne ben for at udvikle sig til et selvstændigt individ. Læs mere om og se video om modtagelse.

Garderobe
I garderoben er den voksnes opgave i højere grad at vejlede børnene i stedet for at klæde dem på. Garderoben er en fantastisk læringsarena for både små og store børn. Læs mere og se video om garderoben.

Bleskift og toiletbesøg
Bleskift er omsorg og hygiejne, men det er også en pædagogisk opgave at give barnet en tryg stund med udfordringer, hvor det kan lære om sig selv og sin krop. Læs mere og se video om bleskift og toiletbesøg

Måltidet
Servicering af børnene med lange ræk og foroverbøjede arbejdsstillinger kan i høj grad undgås, hvis børnene får lov at hjælpe til. Læs mere og se video om spisetid

Når børn skal sove
Man kan godt være omsorgsfuld og skabe tryghed uden at bære børnene ud til krybben eller barnevognen. Læs mere og se video om sovetid.

Trøst
Der er dagligt en lang række ”trøste-løft”, som både er meget belastende for ryggen, og som kan fratage barnet selvfornemmelse og håndtering af følelser. Læs mere om trøst.

På tur
Alle de gode råd om at udnytte børnenes ressourcer gælder også, når I er på ture ude af institutionen. Læs mere om når i er på tur.

På legepladsen
En god legeplads giver både børn og voksne mulighed for at bruge kroppen alsidigt. Læs mere om legepladsen.

Det er din og dine kollegers faglige tilgang, der afgør, hvordan barnet bliver støttet i sin udvikling. Det er ikke godt nok for barnet, at de voksne har hver sin måde at hjælpe på. Snak med hinanden om, hvordan I understøtter barnet bedst og samtidig undgår at belaste jeres krop.

Film og råd

Du kan hente gode råd og forslag til håndtering af de typiske situationer i hverdagen. I nogle af afsnittene er der film, der viser, hvordan den voksne kan støtte barnet i at gøre flere ting selv. Filmene er produceret af MasterMedia for BFA Velfærd og Offentlig administration, 2018.  

Få en fælles holdning

Hver af de typiske hverdagssituationer er et godt udgangspunkt for en snak i personalegruppen om jeres praksis. Måske gør I tingene forskelligt. Måske har I ikke haft tid til at overveje det for nylig. Måske er der brug for en fælles holdning. Til det kan I bruge mange af de spørgsmål, som I finder under afsnittet om 'personalemødet'.


Senest revideret den 15. maj 2023