Psykisk arbejdsmiljø og trivsel under covid-19

Epidemien lægger et stort psykisk pres på mange faggrupper. Læs her, hvad I kan gøre på arbejdspladsen for at forebygge mistrivsel og styrke det psykiske arbejdsmiljø - både for de medarbejdere, som møder op på arbejdspladsen hver dag, og for de som er hjemsendt.