Hvor meget kan jeg tillade mig at bede om hjælp?

En af de klichéer du kan støde på i dit nye arbejde er: ”Du skal bare spørge”. Det er venligt ment, men du har selvfølgelig regnet ud, at det ikke er så enkelt.

Hvilken type spørger er du?

Derfor er det en god idé at starte med at spørge dig selv. Hvilken spørgetype er jeg?

  • En der helst vil selv, og derfor måske spørger for lidt?
  • En der er optaget af at gøre det så godt som muligt, og derfor måske spørger lidt for meget?

Hvis du er den første type, skal du overveje, om du får stillet de vigtige spørgsmål, der giver dig mulighed for at blive klogere og udvikle dig fagligt – og som sikrer, at du ikke begår alvorlige fejl.

Hvis du er den anden type, skal du overveje, om du indimellem stiller spørgsmål, som du fagligt set er rustet til at besvare selv.

Pointen er, at disse to befinder sig i hver sin ende af en skala. Derfor kan du overveje med dig selv, hvor du befinder dig på skalaen, og om det måske giver dig anledning til at rykke lidt i den ene eller den anden retning.

Aftaler

Hvorvidt du kan tillade dig at spørge handler også om at have nogle praktiske aftaler, som du og arbejdspladsen kan overholde.

  • Er der bestemte personer, som det er okay at afbryde?
  • Er der bestemte tidspunkter, hvor det er okay at spørge?

Du skal blotte dig for at lære nyt

Generelt er det nødvendigt, at du blotter din uvidenhed, hvis du skal lære nyt. Det kan være ubehageligt at gøre overfor nye kolleger, som man gerne vil gøre et godt indtryk på. Men i den første tid som nyuddannet er det faktisk accepteret, at du er både usikker og mangler viden. Derfor har du en enestående mulighed for at blive klogere i din første tid på arbejdspladsen.

På nogle typer arbejdspladser får du fra første færd et meget stort ansvar. Her er det naturligvis ekstra vigtigt – men samtidig måske også ekstra svært - at få formuleret din usikkerhed, så du undgår alvorlige fejl. Derfor gælder det om at få stillet dine spørgsmål i starten. Jo længere du kommer hen i dit ansættelsesforløb, jo sværere bliver det at stille ’banale’ spørgsmål.

Få en bedre start på dit arbejdsliv med de fem andre spørgsmål her.


Senest revideret den 30. april 2020