Faglighed

En måde at reflektere over, om man bliver i rollen som faglig, er ved at forholde sig til de tre p'er.

Når du arbejder i andres hjem og bruger dig selv om person, er du i risiko for at overskride grænsen mellem professionel og privat. En måde at forholde sig til denne problemstilling på er hele tiden at være bevidst om, at du i dit arbejde er underlagt de ”3 P’er.”

De 3 P'er

Den professionelle del af vores person, som består af vores uddannelse, faglighed, teorier, viden, etik m.v.

Den personlige del, som er vores personlighed, vores måde at agere på, vores temperament, vores fremtræden etc.

Den private del er præget af vores opvækstbetingelser og vores psykiske bagage på godt og ondt. Den side af os vedkommer kun dem, som vi selv bevidst inviterer til at få del deri og hører ikke til i en professionel relation.

Skærper opmærksomheden

Du kan bruge modellen som refleksionsmetode efter konkrete samtaler, hvor du har haft en oplevelse af, at et eller andet er kørt skævt. Når du arbejder bevidst med at tænke over din måde at håndtere f.eks. konflikter på, vil det skærpe din opmærksomhed på at adskille den professionelle og private side af dig selv. Modellen kan også anvendes som metode i supervisionssammenhænge. Læs mere om supervision.


Senest revideret den 20. marts 2020