Arbejde i andres hjem

Når du arbejder med andre mennesker i deres hjem, bruger du dig selv som redskab. Det kan være vanskeligt ikke at blande sine følelser, private normer og sympatier eller antipatier ind i den professionelle relation.

Faglighed
En måde at reflektere over, om man bliver i rollen som faglig, er ved at forholde sig til de tre p'er.

Kommunikation
Kommunikationen mellem dig og dem, du arbejder for og med, er udgangspunktet for jeres samarbejde.

Konflikthåndtering
Når konfliktsituationen opstår, og den viser sig at være svær at håndtere, kan du få en følelse af nederlag, irritation eller vrede.

Øvelse i selvrefleksion
Brug denne øvelse til at finde ud af, hvorfor du reagerer, som du gør i en konfliktpræget situation.


Senest revideret den 6. august 2020