Kommunikation

Kommunikationen mellem dig og dem, du arbejder for og med, er udgangspunktet for jeres samarbejde. Kommunikationen er et samspil, hvor I hele tiden påvirker hinanden - både positivt og negativt. Ved hjælp af disse gensvarsmodeller, kan du bruge den påvirkning konstruktivt.

Gensvar er en reaktion på en andens kommunikation. Du kan ved dit gensvar svække eller forstærke kommunikationen med den anden. Du kan også opmuntre den anden til at fortsætte af de linier, han eller hun er i gang med, eller du kan ændre samtalens retning med udgangspunkt i det gensvar, du giver.

Hvis man træner sig i at blive bevidst om egne gensvar, kan det føre til øget fleksibilitet og forbedring af ens kommunikationsevne. Det er et godt redskab til ikke at miste sig selv og opnå en god platform for dialog om rammer og forventninger i arbejdet. Ingen af nedenstående gensvarsmodeller er mere rigtige end andre. Det afhænger helt af den konkrete situation, du bruger dem i.

Lyttende <---------------------> Ikke lyttende

At lytte er en forudsætning for at kunne samtale og reagere hensigtsmæssigt i en kommunikation. Det vil sige, at det er en forudsætning for at kunne vælge et meningsfyldt gensvar.

Udvidende <-------------------> Afgrænsende

I det udvidende gensvar fungerer du som igangsætter og kommunikerer din egen interesse i samtaleemnet. Ved eksempelvis at stille ”hv-spørgsmål” (hvem, hvad eller hvorfor), bede om eksempler etc. I det afgrænsende gensvar fordrer situationen, at der gives konkrete, præcise gensvar, eksempelvis oplysninger, beskeder etc.

Kognitive <--------------------> Affektive

Det kognitive gensvar (det rationelle) anvendes primært til at få information af saglig karakter. I det affektive gensvar (følelser) fastholder du de følelsesmæssige aspekter af samtalen.

Konfronterende <------------> Tildækkende

I det konfronterende gensvar kan du vælge at konfrontere den anden part med, hvad du føler, tænker eller tror om det, der sker i kommunikationen. Du er åben og direkte med det formål at få den anden til at kommunikere på samme måde. Det kan opleves at være risikofyldt at vove sig selv på denne måde. Men det er også ofte en gensvarsmodel, der kan være forløsende, og som kan bringe en relation over en forhindring til et mere frugtbart stadium for både dig og brugeren.

Det tildækkende gensvar skal du være meget bevidst om brugen af. Det kan være hensigtsmæssigt f.eks. af tidsmæssige årsager, eller hvis det er et emne/tema som du ikke finder relevant at diskutere/involvere dig i. Eksempelvis brugerens kritik af en af de andre hjælpere eller dine egne private forhold.


Senest revideret den 20. marts 2020