Materialer om APV

To skemaer til APV: Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema.

Aktiverende APV: Hæfte om APV med hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. 

Leder-APV: Se metoder og skemaer til APV for ledere i hæftet Trivsel i lederrollen.

Psykisk APV+: Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Kom godt i gang - APV som metode

Opgaven med APV kan umiddelbart virke overvældende og bureaukratisk. Men sådan behøver det ikke at være. APV kan laves på mange niveauer, og der er ingen faste krav til omfang og dybde.

Det vigtigste er, at I kommer i gang med arbejdet. Hellere en simpel APV, som bliver fulgt godt op, end en kæmpe analyse, der samler støv på hylderne.

Se Simple metoder til APV arbejdet

Den første APV

Hvis det er første gang, du skal være med til at gennemføre en APV, så begynd med følgende afsnit:

Se på tidligere APV

Hvis jeres arbejdsplads tidligere har lavet APV bør du tage udgangspunkt i resultaterne fra denne, når du skal i gang med en ny.

Du kan både se på, hvad der gik godt og mindre godt og på, hvad I mangler at afdække eller følge op på. Efter den første APV er der på mange arbejdspladser tale om en løbende proces, hvor arbejdsmiljøgruppen følger op på resultaterne. Mange af de oprindelige problemer er løst, andre er fortsat undervejs, og helt nye problemer kan være kommet til.

Nogle arbejdsmiljøgrupper vælger at koncentrere sig om et særligt kompliceret problem 2. og 3. gang, de laver APV. Det kan f.eks. være psykisk arbejdsmiljø, støj, indeklima eller dårlig indretning af bygningerne.

Hvis arbejdet kører fast...

Både store og små forbedringer i arbejdsmiljøet kan strande på modstand i organisationen eller manglende økonomi. Hvis I ikke lokalt kan løse de problemer, der er beskrevet i APV’en, skal de videre til arbejdsmiljøudvalget.

En anden mulighed er at bede f.eks. arbejdsmiljørådgiveren om råd og vejledning.


Senest revideret den 5. marts 2020