Psykisk APV +

Få mere ud af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Ni arbejdspladser på social- og sundhedsområdet deler i denne publikation deres erfaringer med APV og psykisk arbejdsmiljø. Det fælles fokus er, hvordan arbejdspladserne følger op på kortlægningen af arbejdsmiljøet, og hvordan de får APV-arbejdet godt integreret i deres øvrige udviklingsaktiviteter.

Publikationen henvender sig til alle, der har ansvar for at designe og drive APV-processen eller fungerer som rådgivere og hjælpere i sådanne processer. Det vil blandt andet sige HR- og arbejdsmiljøkonsulenter samt ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.

Mød arbejdspladserne

Mød fem af de arbejdspladser som i 'PsykiskAPV+' beretter om deres erfaringer med at knytte apv-arbejdet sammen med deres øvrige udviklingsaktiviteter.

  Vejle Sygehus: Et lederskifte gav nye boller på suppen i Centralkøkkenet på Vejle Sygehus. Hør Elly Sørensen og Lene Kirstine Bundgaard fortælle om anerkendelse, involvering og faglig udvikling.
  Blåkærgård: På bostedet Blåkærgård kræver arbejdet med beboerne intens og løbende opmærksomhed. Derfor laver de APV flere gange om dagen.
  Rigshospitalet: Hør klinikchef Helle Klyver og uddannelsesansvarlig overlæge Jennifer Drejøe fortælle om deres arbejde med at vende en bebrejdende kultur til et forum for fælles læring.
  Glostrup Hospital: På Glostrup Hospital har portørerne fået bugt med et grimt sprogbrug og mobning, hvilket er erstattet med stor trivsel og samarbejde.
  Slagelse Kommune: Hør områdeleder Pernille Bo Pedersen og AMR Gitte Kokholm Hinrichsen fortælle om, hvordan der kan skabes mere tryghed i medarbejdernes arbejdsdag.

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Målgruppe: Arbejdsmiljøgruppen og konsulenter

Sideantal: 36

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2014

Opdateret dato: 2021

Forfatter: Hanne Christensen, Grontmij, og Eva Thoft, TeamArbejdsliv

Ansvarlig: Lise Keller