Gode råd til et stærkt samarbejde om arbejdsmiljø

På Folkemødet 2018 gav en arbejdsplads, en forsker og to konsulenter deres bud på, hvad arbejdspladserne kan gøre for at skabe et godt samarbejde om arbejdsmiljøet. Bliv inspireret af de gode råd og se hele arrangementet på linket nederst i artiklen.

Af Frederikke Graversen, BFA Velfærd & Offentlig administration

Det var et fyldt telt af interesserede tilhørende, der mødte SPARK-konsulent Mille Trøst Simonsen og dialog- og netværkskonsulent fra Videnscenter for Arbejdsmiljø (VFA) Stig Ingemann Sørensen - to af de i alt fire paneldeltagere til debatarrangementet ’Godt samarbejde om arbejdsmiljø – Løftestænger og benspænd’, der blev afholdt fredag på Folkemødet 2018.

Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) er en fælles indsats, der skal understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. KL og Forhandlingsfællesskabet står bag SPARK.

Fire gode råd fra SPARK

Mille Trøst Simonsen har sammen med resten af SPARK-konsulenterne udarbejdet fire gode råd på baggrund af deres arbejde med de kommunale arbejdspladser. Rådene handler om, hvordan arbejdspladserne kan skabe et godt samarbejde i trio og MED-udvalget.

1. Lyt til hinanden

”Det er sådan, at vi er udstyret med tø ører og én mund, og det betyder at vi skal lytte mere, end vi skal tale. Så stop op og lyt en gang imellem”, fortalte hun.

En dialog består, ifølge Mille Trøst Simonsen, af en lytteposition og en taleposition. Især lyttedelen bør arbejdspladserne udnytte mere. SPARK anvender metoden ’strukturerede dialoger`, hvor man får til opgave at lytte efter noget bestemt i en dialog.

”Metoden gør, at man får skærpet sine lytteører efter noget bestemt, og det betyder, at der kommer nuancer frem i en fortælling, som ellers ikke ville være kommet frem.”

2. Samstem samarbejdet

Det er vigtigt at få lagt en fælles kurs for arbejdsmiljøarbejdet, mener hun:

”Det er vigtigt, at man går sammen i trio eller MED-udvalg og får lagt en plan for, hvilken retning man gerne vil. Diskutér hvilken rolle I som trio eller MED-udvalg ønsker at have, få afstemt forventningerne og find ud af hvem, der har ansvar for hvad.”

Mille Trøst Simonsen understregede, at det er vigtigt at få koordineret arbejdsmiljøinitiativerne med arbejdspladsen samt at kommunikere initiativerne ud til medarbejderne undervejs.

3. Stå stærkt sammen

”Stå stærkt sammen. Hvis I gør det, er der større mulighed for at være handlekraftige og udnytte hinandens forskelle, og de styrker I har hver især. Få hellere sat mindre handlinger i gang frem for store forkromede planer, der aldrig kommer op af skrivebordsskuffen”, er hendes råd. 

Hun nævnte desuden, at det er vigtig, at arbejdspladserne får set tilbage på de aktiviteter, de allerede har sat i gang. Måske skal noget justeres eller korrigeres?

4. Bind sløjfer

Det sidste af Mille Trøst Simonsens råd handler om få bundet en sløjfe på nogle af de aktiviteter, der allerede er i gang:

”Stop op. Kig tilbage og få afsluttet nogle af de ting, I får sat i gang. Og husk at fejre de små succeser, der kommer undervejs.”

Tre gode råd fra VFA

Ifølge dialog- og netværkskonsulent Stig Ingemann Sørensen kan hverken ledere eller medarbejdere alene skabe et godt arbejdsmiljø. Derfor er der brug for et stærkt samarbejde, hvilket han gav tre gode råd til:

1. Gør noget aktivt, følg op på det – og lær

Arbejdspladserne skal handle på et oplyst grundlag. Det vil sige, at der kortlægges og prioritéres, hvor det er mest relevant at sætte ind. Og så skal man ikke være så bange for at lave fejl:

”Et godt udgangspunkt for jer, der skal samarbejde om et godt arbejdsmiljø, er at opfatte det som en træningsbane. Når man arbejder med det psykiske arbejdsmiljø, skal man ikke have en nulfejlskultur. Sæt ting i gang, lær af dem og justér dem hen ad vejen.”

2. Sæt fokus på jeres samarbejdsrelationer

”Trio, MED-udvalg eller arbejdsmiljøgrupperne skal være opmærksomme på deres interne samarbejde og om de samtidig er relevante for de medarbejdere, de repræsenterer,” pointerede Stig Ingemann Sørensen, som også understregede, at det er vigtigt at skabe en god relation til det centrale ledelseslag. 

Stig Ingemann mener, at arbejdspladserne skal sørge for at skabe tillid, respekt, et fælles mål og fælles normer for handling og dermed skabe de gode samarbejdsrelationer.

3. Tænk arbejdsopgaven ind i arbejdsmiljøindsatsen

”Arbejdsopgaven og arbejdsmiljøindsatsen er ikke to forskellige universer,” fastslog Stig Ingemann og påpegede, at frustrationer eller arbejdsglæde i høj grad kan udspringe af medarbejderens mulighed for at løse sine arbejdsopgaver.

”Det øjeblik man kan tale arbejdsmiljøindsatser ind i fagligheden opstår der ofte en helt anden interesse fra medarbejderne.”

Se hele eventet på Facebook her


Senest revideret den 16. september 2022