Hospitaler - omfang og typiske årsager til faldulykker

Hver tredje gang, der sker en alvorlig arbejdsulykke på et hospital, skyldes det, at den ansatte falder, glider eller snubler. Det er ulykker, som giver mindst tre ugers sygefravær og en del får endda varige mén.

Omfang og typiske årsager til faldulykker
De fleste alvorlige faldulykker rammer sygeplejersker, men relativt set er rengøringspersonalet mest udsat. Også social- og sundhedsmedarbejdere, bioanalytikere, terapeuter og portører har en relativt højere risiko for at falde end sygeplejerskerne har. Lægerne har den laveste risiko.

Oversigt over kampagnemateriale til at undgå faldulykker på hospitaler
"Fald ikke på halen - Det kan forebygges" er en samlet kampagnepakke, som kan bruges til at forebygge fald- og snubleulykker på hospitaler. Hent materialet her. 

Hvordan OUH forebygger faldulykker i artiklen "Læringen ligger i at registrere ALT"
Selv den minste nærved-ulykke skal registreres og analyseres i afdelingen for Rengøring og Hospitalservice på Odense Universitetshospital. Det er nøglen til effektiv forebyggelse, mener arbejdsmiljøkonsulent Hanne Munk Plum

Hvordan Horsens Regionshospital leder efter risikofaktorer i artiklen "Horsens på jagt efter, hvor det kan gå galt"
Alle afdelinger på Regionshospitalet Horsens leder efter risikofaktorer for at på antallet af ulykker ned. 


Senest revideret den 17. august 2020