Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne

SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) er målrettet arbejdspladser i landets kommuner.

Få et forløb

Hos SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) kan lokale MED-udvalg og TRIO’er få et forløb med en af SPARKs konsulenter, hvor I får støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. Forløbet er praksisrettet og tager udgangspunkt i jeres løsning af kerneopgaven

Tilbuddet er gratis. SPARKs konsulenter kommer til jer, og sammen beslutter I, hvad et forløb skal indeholde. I forpligter jer kun til afsætte tid og ressourcer til samarbejdet med SPARK og til at deltage i en evalueringen, som består af to spørgeskemaer. 

Tilbuddet er et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

Læs mere om SPARK på vpt.dk/spark eller gå direkte til ansøgnings-skemaet her.

Prøv at netværksforløb

SPARK har udviklet et nyt tilbud om netværksforløb. I første omgang udbydes to netværksforløb om stor arbejdsmængde og tidspres til TRIO, MED-udvalg og arbejdsmiljø-grupper på ældreområdet samt i jobcentre og familieafdelinger. 

I takt med de indhøstede erfaringer med netværksforløb forventer SPARK i efteråret 2022 at udbyde flere forløb med opstart i foråret 2023. Her vil også andre målgrupper end de ovennævnte, få mulighed for at søge et netværksforløb.

Introduktionsfilm:

Mere om SPARK: 

Cases:

 


Senest revideret den 9. maj 2022