Det motiverer at vide, at svarene bliver brugt

Charlotte Bjørk er medarbejder i Realkredit Danmark Sjælland. Hun er meget tilfreds – men ville ikke undvære trivselsmålingen.<br> (Foto: Tomas Berthelsen/Danske Bank Bagsværd)

Realkreditrådgiver Charlotte Bjørk Christensen arbejder i Realkredit Danmark. Hun er godt tilfreds med sit arbejde, men hun ville ikke undvære trivselsmålingen, som hun svarer på år efter år.

- Det gør jeg, fordi jeg ved, at vores svar bliver brugt som grundlag for en dialog efterfølgende. Det hjælper os til at få fokus på det, der måske skal løftes, siger hun om sin motivation til at deltage og kommer med eksempler.

Selv spørgsmålene har en effekt
- På morgenmøder kan vi drøfte de udfordringer, vi måtte have, og finde en løsning sammen. Vi har også en dialog om, hvor vi ligger i forhold til andre afdelinger eller os selv sidste år. Så ser vi på, hvad der gør forskellen, siger Charlotte Bjørk.

Af konkrete tiltag nævner hun besøg af en ergoterapeut, få korrigeret lyset eller gjort noget ved eventuelle støjgener.

Det er ikke fordi, der har været de store kritiske punkter i den trivselsundersøgelse, hun selv er en del af. Men målingen giver alligevel mening – allerede når spørgsmålene bliver stillet.

- Når jeg får et direkte spørgsmål, så forholder jeg mig til det. Jeg reflekterer over det på en anden måde, end hvis vi selv skulle komme i tanke om det. Allerede når vi bliver varslet om målingen, har det en effekt, siger hun.

Trivsel er en del af hverdagen
Emnerne, der popper op i rapporten, er langt fra ukendte. De er i forvejen en del af en bagvedliggende dagsorden på månedlige samtaler med chefen og på de ugentlige ugemøder.

- Det er en del af vores hverdag, og det tror jeg er en stor fordel. Det team, jeg arbejder i, har en meget åben omgangstone. Tingene bliver sagt direkte, og vi tager hånd om hinanden. Alt må siges højt og gerne med humor, og det er med til, at vi trives, siger Charlotte Bjørk Christensen.

Læs også artiklen Trivsel er en konstant opgave, der handler om de metoder, som afdelingen bruger i trivselsarbejdet.


Senest revideret den 24. april 2020