Overblik døgntilbud: Hjemmesider, temaer og publikationer

Overblik: Se hvad BFA Velfærd og Offentlig administration har af hjemmesider, temaer og publikationer, som er særligt rettet mod døgntilbud og hjemmepleje.

Psykisk arbejdsmiljø

Krop & Sundhed

 • Pleje af kemopatienter: Afsnit på arbejdsmiljøweb.dk om de særlige forholdsregler, som der skal til, når I passer og plejer borgere, der er i ambulant behandling med kemoterapi
 • 8 anbefalinger: Forebyg akut fysisk overbelastning: anbefalinger som I med fordel kan printe ud og hænge op på arbejdspladsen, så alle bliver opmærksomme på at forebygge akut fysisk overbeslastning. 
 • Tag snakken bryd vanerne: Forebyg muskel- og skeletbesvær (MSB) på arbejdspladsen.
 • Forflytningsguiden: Forebyg nedslidning og arbejdsulykker med god forflytningsteknik. 
 • Sektion om Forflytning på Arbejdsmiljøweb. Besøg også Forflyt.dk, hvor du finder viden, inspiration og værktøjer til arbejde og uddannelse inden for forflytningsområdet.
 • Forebyg muskel- og skeletbesvær: Dette hæfte beskriver en praktisk anvendelig metode til at sikre en vedvarende indsats over for muskel- og skeletbesvær (MSB).
 • Hold din hud sund: Om hvordan håndeksem opstår, og hvordan det kan forebygges.

Støj, lys og luft 

 • Indeklimaportalen.dk: Om indeklimaets betydning for arbejdsmiljøet og henvisninger til metoder og værktøjer.
 • Rengøring: Rengøringen kan prioriteres, så man undgår et dårligt indeklima.

Ledelse & Organisering

 • Digitalisering og det gode arbejde: Dette hæfte og de tre værktøjer kan give inspiration til, hvordan medarbejdere og lokale ledere kan involveres i at udvikle og/eller implementere nye digitale løsninger.
 • Sunde arbejdsrytmer: Materiale om arbejdstid, vagtplaner og pauser, men også om hvordan vi oplever tiden. Denne publikation er inspiration til at forbedre tiden til gavn for både ansatte og de patienter, som I skal hjælpe.
 • Trivsel i lederrollen: Få inspiration og metoder til at afklare og udvikle din egen lederrolle. Læs om at sætte grænser, prioritere og lede dig selv, og få inspiration til at arbejde i netværk med dine lederkolleger.
 • Coaching for ledere: Hæftet giver dig overblik over coaching som metode, og du kan læse om, hvad der skal til for at du får et vellykket coachingforløb.

Arbejdsmiljøarbejdet


Senest revideret den 8. juli 2020