Udredning

Vedvarende håndeksem bør udredes med allergitestning hos en speciallæge i hudsygdomme enten i speciallægepraksis eller på en hudafdeling på landets hospitaler.

Hvordan foregår en allergitest?

Hos en speciallæge i hudsygdomme eller på en hudafdeling på et hospital kan der blive foretaget testning for kontaktallergier med plasterprøver/lappeprøver. Dette gøres ved at der anlægges små metalkamre eller plastre på ryggen med allergener. Oftest testes der med en europæisk standardserie, der omfatter 30 allergener (blandt andet parfumestoffer, konserveringsmidler, gummitilsætningsstoffer og metaller).

Lægen vil spørge patienten om, hvilke allergener og irritanter den enkelte udsættes for på arbejdspladsen og i hjemmet. Derefter vurderes det om der skal suppleres med specielle testserier, der kan have relevans for patientens arbejde, fx frisørserie og tandlægeserie. Der kan også testes med materialer fra patientens arbejde eller fra hjemmet, fx handsker, værktøj og fugtighedscremer.

Allergitesten skal sidde på ryggen i 48 timer, og herefter aflæses reaktionerne. Ved positive allergiske reaktioner tages der stilling til, om allergien er relevant, det vil sige om den har betydning i dagligdagen.

Hvornår bliver der foretaget en anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring?

Hvis du har mistanke om, at dit håndeksem helt eller delvist skyldes påvirkninger du udsættes for på dit arbejde, bør du tale med din læge om at anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Der kan eventuelt blive tale om en erstatning. Anmeldelsen foretages normalt af lægen, men du eller din arbejdsgiver kan også foretage anmeldelsen.


Senest revideret den 21. februar 2020