Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

12. Konsultativ beslutningsproces

I den konsultative beslutningsproces undersøger man forskelle og søger en beslutning med flest fordele og flest vindere. Som leder kan man ikke imødekomme alle parter, når man skal træffe beslutninger. Men man kan sørge for, at alle parter føler sig hørt og stræbe efter win-win situationer, hvor flest mulige behov bliver tilgodeset. En konsultativ beslutningsproces kan bruges til at sikre, at alle de berørte bliver hørt, når der er forskellige interesser.

Sådan gør I

Følg de 5 trin i beslutningsprocessen:

Trin 1: Orienter
Ledelsen fortæller om beslutningsprocessen til de berørte: Alle involverede bliver hørt. Synspunkterne bliver afvejet. Og ledelsen træffer beslutningen og orienterer om den.


Trin 2:
Kortlæg interesser
Kortlæg de grupper, der bør konsulteres (høres). Hvem har interesser i beslutningen?


Trin 3:
Undersøg interessenterne
Tag en snak med hver interessegruppe: – hvilke ønsker og hensyn har de forskellige grupper?

Trin 4:Afvej interesserne
Find den beslutning, der tilgodeser flest – uden at træde andre for meget over tæerne. Beslutningen skal naturligvis være inden for ledelsens rammer.

Trin 5: Orienter
Fortæl om beslutningen til alle berørte grupper. Fortæl samtidig, hvilke interesser der er taget med, og hvilke der ikke kunne tages med. Begrund hvorfor de ikke kunne tages med.

De enkelte trin er ikke altid skarpt adskilte. For eksempel vil trin 1 og 2 ofte foregå samtidig.
Hvem de berørte er, opdager man måske undervejs. Så må man inddrage dem og orientere om beslutningsprocessen igen.

Læs en lille historie - en metafor - for hvordan man kan finde gode løsninger, når man undersøger behovet hos de involverede:

Retur til De 16 redskaber


Senest revideret den 29. april 2020