Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

4. Scenarier

Problemstillingen afgør, hvilke metoder I skal bruge. Men ofte vil der være flere i spil. Nedenunder kan du læse mere detaljeret om en scenarieworkshop.

Fremgangsmåde for scenarieworkshops

Trin 1: Forberedelse

 • Identificer nøglepersoner, som har forskellige synspunkter og indsigt i udviklingen af en problemstilling
 • Indsaml baggrundsmateriale og foretag minianalyser
 • Fastlæg workshopprocedure og spilleregler

Trin 2: Under scenarieworkshoppen
Her samles relevante nøglepersoner med henblik på:

 • At udveksle synspunkter, perspektiver og viden
 • At identificere forudsætninger og usikkerhedselementer
 • At skabe ny fælles forståelse for fremtiden
 • At udarbejde handlingsplaner for, hvordan fremtiden nås

Beskriv hvert scenario kort og præcist.

Krav til scenarier:

 • Scenarier skal være forskellige fra nutiden
 • Scenarier skal være sandsynlige
 • Scenarier skal være argumenterende, dvs. baseret på et sæt af fornuftige forudsætninger, som potentielt kan gå i opfyldelse
 • Scenarierne skal være internt konsistente, dvs. elementerne og forudsætningerne må ikke være modstridende.Trin 3: Vurdering af scenarier
Ud fra de opstillede scenarier skal I vurdere sandsynligheden af de enkelte scenarier, og det danner grundlag for et valg af scenarie.

Trin 4: Strategi
Ud fra scenariet udarbejder i en strategi.

Retur til De 16 redskaber


Senest revideret den 29. april 2020