Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

8. Teamdialog – få dit hold til at spille sammen

Spiller I som et hold? <br> Grupper udvikler sig over tid og skal gennem en proces, før de bliver effektive, og samarbejdet glider af sig selv. En fusioneret afdeling kan fx opleve, at det nye hold skal lære at spille sammen, og at det godt kan tage noget tid og kræve en indsats af alle.

Værktøjet teamdialog kan bruges i mindre grupper, tre til otte deltagere, f.eks. i forbindelse med et personalemøde eller seminar. Det kan også være en "hjemmeopgave" til en gruppe eller afdeling mellem to møder.

Udviklingsmodel
Figuren viser en gruppeudviklingsmodel med fire faser, som beskriver en typisk udvikling, fra en gruppe dannes (forming), til den skal til at finde ud af opgaverne (storming) og videre til at finde nogle konfliktløsningsmetoder og samarbejdsformer (norming), til den kan begynde at præstere resultater (performing).

Det ses, at der er en tilbageløbspil mellem første og anden fase, idet der er risiko for tilbageløb, hvis gruppen ikke finder en måde at håndtere forskelligheder og uoverensstemmelser konstruktivt og fremadrettet på.

Fase

1 Forming

2 Storming

4 Performing

 

"Jeg" – "vi"
Afklaring af mission
Positiv energi
Styrker og svagheder
Svag identitet
Tolkning af motiver m.v.
Uenighed ikke udtrykt
Søgning mod harmoni
Rationalisering
"Det er de andres skyld"

"Jeg"
Opgaven klar
Frustration
Differentiering af roller og ansvar
Synlighed som individer
Siger sin mening
Synlig uenighed
Konkurrence
Magtkampe
Forsøg på konfliktløsning3 Norming-fase:

"Det er min skyld"

"Jeg" – "vi"
Eksperimenterende
Tillid, varme, støtte, tolerance
Forskelligheder udnyttes til synergi
Gruppeidentitet
Nysgerrighed
Konstruktiv feedback
Konflikter håndteres, når de opstår
Både opgaver og relationer håndteres åbent og direkte
Ansvarlighed
"Det er vores ansvar"

Fokus 

Medlemskab (inde/ude)

Ansvar/autoritet 

Relationer: Nær-fjern

Følelse 

Afhængighed 

Uafhængighed 

Gensidighed

Sådan kan I bruge modellen
I kan bl.a. bruge modellen sådan her:
Trin 1: Diskuter, hvor I mener, at I er som team lige nu – måske er I forskellige steder?
Trin 2: Find eksempler på tilbageløb – hvis der er nogen
Trin 3: Diskuter, hvad det kræver at nå til (de) næste trin
Trin 4: Hvilke normer og spilleregler har I i jeres gruppe? – er det dem, I helst vil have?

Retur til De 16 redskaber


Senest revideret den 29. april 2020