Metode 5: Fire F

Få adskilt og anerkendt følelser og fakta, og find de erfaringer, I kan bygge videre på. God i komplicerede og følelsesladede forandringsprocesser.

1. Book et lokale, der er stort nok til, at gruppen af deltagere ubesværet kan bevæge sig rundt i lokalet – gerne et lokale uden borde, eller hvor de kan flyttes væk.

2. Hæng flipovere eller A3-ark op i lokalet – et for hvert af de fire F’er. Øverst på hvert ark skrives F-overskriften og et kort tilhørende spørgsmål, der passer til netop jeres forandring, fx:

Fakta: Hvad ved vi om baggrunden for omstruktureringen? Hvad ved vi om, hvordan det bliver ”på den anden side”?

Følelser: Hvordan opleves det at være en del af omstruktureringsprocessen? Hvilke bekymringer er til stede?

Fund: Hvad lykkedes vi med, sidst vi var i en sådan situation? Hvad gør vi allerede godt, som kan hjælpe os med at skabe robusthed under omstruktureringen?

Fremtid: Hvad vil vi gøre fremadrettet efter i dag? Både for at sikre, at denne og fremtidige forandringer bliver robuste?

3. Vært eller facilitator introducerer til mødets formål og forløb.

4. Lad hele gruppen starte ved Fakta og fortsæt derefter til Følelser, Fund og til sidst Fremtid. Giv deltagerne 5-7 minutter til indbyrdes at drøfte spørgsmålet ved hver flipover. Er der mere end seks deltagere, dannes mindre grupper på 3-4 personer.

5. Spørg nu, hvad gruppen/grupperne har talt om ved hvert F-ark, og få en række bud fra deltagerne, der noteres på arket. Det kan tage fra 5 til 20 minutter ved hvert ark afhængig af antallet af grupper.

6. Når deltagerne har været hele vejen rundt: Styr en afsluttende runde og spørg til, hvad deltagerne har fået ud af øvelsen, og hvad de har lært, der kan bruges i fremtidige forandringer.

7. Slut som vært eller facilitator af med at skitsere, hvordan der vil blive fulgt op på resultaterne af metoden.

Få mere information og hent dialogmetoden "Fire F".

Du kan også hente det samlede hæfte "Skab robuste forandringer".


Senest revideret den 23. april 2020