GRIB IND - Godt kollegaskab uden mobning

 

Dette er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, som er afprøvet på ni arbejdspladser.

Hent 'GRIB IND' her

Forberedelse til spillet

Udbyttet af spillet bliver størst, hvis der på forhånd er skabt klare rammer for, hvordan spillet skal foregå, og hvordan lederen og medarbejdergruppen vil følge op på de nye oplysninger og nye erkendelser, som spillet kan give anledning til.

Deltagerne skal have tillid til, at de bliver lyttet til, og at det de siger ikke vil blive misbrugt.

Sær jer grundigt ind i reglerne, inden I starter. Det kan være en god idé, at den person, som skal introducere spillet for kollegerne eller medarbejderne, på forhånd har testet det på andre, så der ikke opstår uklarhed om regler og fortolkninger. Det kan fx være familien derhjemme, eller lederen og arbejdsmiljørepræsentanten kan spille det sammen. Det kan også være en god ide at tage en kopi af reglerne, så alle deltagere kan læse dem inden spillets start.

I bør sammen aftale rammer og regler for, hvordan samtalen skal foregå undervejs. I kan fx aftale:

  • At man gerne må bidrage, selv om man ikke er blevet direkte spurgt ud fra kortene (en vis samtaledisciplin er dog en god idé).
  • At man ikke må kritisere hinanden.
  • At der er fuld tavshedspligt om det, der bliver sagt under spillet.
  • En mulighed for ’time-out’, hvis en spiller føler sig gået for tæt på.
  • Hvordan I følger op på aftaler, som bliver indgået under spillet.

Aftal hvor længe I vil spille. De fleste oplever, at spillet tager længere tid end forventet på forhånd. Det tager tid at reflektere over spørgsmålene på kortene, at sætte ord på sine holdninger og oplevelser og at samle mod til at kommentere sine egne, kollegernes eller lederens adfærd. I bør afsætte mindst 40 minutter til spillet. Jo længere tid, I sætter af, jo mere kan I gå i dybden med de diskussioner, som opstår.

Erfaringen fra de arbejdspladser, som har brugt Styrkespillet viser, at udbyttet er størst, hvis alle på arbejdspladsen deltager. Vigtige emner som samarbejde, trivsel og forebyggelse af mobning og konflikter bør inddrage alle medarbejdere.

På de fleste arbejdspladser deltager lederen og personalet på lige fod i spillet. Det giver lederen mulighed for at opnå værdifuld viden om sine medarbejderes holdninger og præferencer. Samtidig får lederen mulighed for at formidle værdier, holdninger og konkret information til medarbejderne.

På nogle arbejdspladser har medarbejderne spillet uden lederen. Det kan fx skyldes et ønske om at sikre en ligeværdig diskussion. Et andet argument kan være at medarbejderne skal have mulighed for at udvikle teamspirit og holdkompetence, og at lederne af den grund ønsker at overlade arenaen til medarbejderne selv.

Hent kortspillet Styrkespillet her.


Senest revideret den 24. april 2020