GRIB IND - Godt kollegaskab uden mobning

 

Dette er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, som er afprøvet på ni arbejdspladser.

Hent 'GRIB IND' her

Hvem kan bruge Styrkespillet?

Styrkespillet er siden 2004 blevet købt og brugt i en lang række børnehaver, skoler, social institutioner, sygehuse m.fl.

Erfaringerne viser, at Styrkespillet også kan bruges af undervisere, kursusarrangører, arbejdsmiljøkonsulenter, udviklingskonsulenter og andre, som arbejder med at skabe dialog og udvikling i medarbejdergrupper og teams.

Tilbagemeldingerne fra arbejdspladserne viser, at spillet er nemt og sjovt at spille, og at det er en nyttig ’dåseåbner’ til svære diskussioner om fx samarbejde, trivsel, konflikter og anerkendelse. 

En medarbejder i en ældrepleje oplever det sådan:

”Spillet styrker sammenholdet, fordi alle kommer til orde. Det var uundgåeligt at tale om konkrete personer, fordi folk alligevel godt vidste, hvem det handlede om.”

En leder på en døgninstitution supplerer: ”Jeg tror, at vi vil være mere anerkendende over for hinanden. Jeg tror, vi vil få nemmere ved at få sagt, at nu har vi gjort noget godt – eller måske det modsatte. Det vil øge opmærksomheden på, hvad det er, vi gør i vores hverdag, og Styrkespillet har givet os et redskab til at give feedback til hinanden.”

Spillet tvinger deltagerne til at lægge vægt på positive udsagn og begreber.

En medarbejder på ældreområdet siger: ”Der er en tendens til, at man altid siger de dårlige ting. Men her bliver man tvunget til at finde positive ting frem. Det er godt at få de ting frem.”

Styrkespillet kan også bruges til at styrke kommunikationen mellem forskellige afdelinger på en stor arbejdsplads.

En medarbejder på et sygehus fortæller: ”Når vi kommunikerer på tværs af de forskellige afdelinger, foregår det ofte via telefonen, og det gør, at vi ikke kender hinanden særligt godt. Her håbede vi på, at Styrkespillet kunne være med til, at vi bedre kan forstå hinanden. Det er også derfor ledelsen valgte, at vi skulle spille sammen med alle de afdelinger, vi arbejder meget sammen med i hverdagen i stedet for kun at spille det i vores lille gruppe.”

Hent kortspillet Styrkespillet her.


Senest revideret den 24. april 2020