GRIB IND - Godt kollegaskab uden mobning

 

Dette er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, som er afprøvet på ni arbejdspladser.

Hent 'GRIB IND' her

Opfølgning på spillet

Det er vigtigt, at lederen og arbejdsmiljøgruppen følger op på de ting, som kommer frem under spillet.

Dels for at udnytte den nye viden på den bedste måde, dels som en anerkendelse af deltagernes indsats: Det kan være frustrerende og ubehageligt, hvis man oplever, at ting det har krævet svære overvejelser eller stor mod at sige åbent, ikke bliver brugt.

Som led i opfølgningen kan det anbefales:

  • At I efter spillet samler op på de udsagn og synspunkter, som kom frem. Fik vi gode ideer, som skal prøves af? Fik vi øje på nye muligheder i gruppen og hos hinanden? Fandt vi nye løsninger på udfordringer og problemer? Hvad er vi enige om? Hvad ser vi forskelligt på? Hvordan kommer vi videre? Det er en god ide at lave opsamlingen på skrift, så I husker de vigtigste pointer og har et fælles grundlag for at arbejde videre.
  • At leder og medarbejdere diskuterer erfaringerne og det videre forløb fx på et personalemøde. Hvordan kan vi komme videre? Skal vi spille Styrkespillet igen? Har vi brug for yderligere inspiration og læring? Hvem gør hvad – og hvornår?
  • At resultaterne fra spillet indgår i lederens og arbejdsmiljøgruppens arbejde. Fik vi øje på problemstillinger, som skal tages med i APV’en? Eller i sygefraværssamtaler? Eller som kræver en selvstændig handlingsplan? Svarer vores erfaringer med spillet til resultatet af tilfredshedsmålinger? Bør vi introducere spillet til andre i organisationen?

Styrkespillet kan bruges som udgangspunkt for en egentlig handlingsplan for udvikling af arbejdspladsen.

En leder på en arbejdsplads fortæller: ”Under spillet blev vi gjort opmærksomme på, hvor dårlige vi er til at sætte ord på tingene og sige svære ting til hinanden på en konstruktiv måde. Vi har besluttet, at vi vil arbejde videre med det i fremtiden.”

Hent kortspillet Styrkespillet her.


Senest revideret den 24. april 2020