GRIB IND - Godt kollegaskab uden mobning

 

Dette er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, som er afprøvet på ni arbejdspladser.

Hent 'GRIB IND' her

Spilleregler

Sæt jer ind i reglerne på forhånd, så der ikke opstår uklarhed undervejs. I bør sammen aftaler rammer og regler for, hvordan samtalen skal foregå undervejs.

Forberedelse

 I kan fx aftale:

 • At man gerne må bidrage, selv om man ikke er blevet direkte spurgt ud fra ét af kortene (en vis samtaledisciplin er dog en god idé).
 • At man ikke må kritisere hinanden.
 • At der er fuld tavshedspligt om det der bliver sagt under spillet.
 • En mulighed for ’time-out’, hvis en spiller føler sig gået for tæt på.
 • Hvordan I vil følge op aftaler, som bliver indgået under spillet.

Aftal hvor længe I vil spille. I bør afsætte mindst 40 minutter til spillet. Jo længere tid, I sætter af, jo mere kan I gå i dybden med de diskussioner, som opstår.

Antal deltagere: 3-6 personer pr. kortsæt. 

Spilleregler

Start med at blande de gule kort og del dem ud til deltagerne.

Bland de blå kort og læg dem i en bunke med bagsiden opad. NB! De to blå kort med sort forside lægges nederst i den blå bunke.

Nu starter selve spillet:

 1. Hvis du har ’Startkortet’ på hånden, lægger du det på bordet foran dig og gør, som kortet siger.
 2. Derefter trækker du et kort fra din sidemand til venstre (uden at kunne se hvad der står på det).
 3. Check om du har et kortpar på hånden. Et kortpar er to kort med samme titel, fx Mod eller Åbenhed. Hvis du ikke har et kortpar, går turen videre til din sidemand til venstre. NB! Det sorte kortpar må ikke lægges ned før til sidst.
 4. Hvis du kan lægge et kortpar, skal du læse teksten på definitionskortet højt og lægge det på midten af bordet. Læg det andet kort foran dig og gør som kortet siger.
 5. Når det er gjort, trækker du to kort fra den blå bunke. Vælg det kort, du synes passer bedst på situationen og gør, som kortet siger. Det andet kort lægges bort.
 6. Turen går nu videre til din sidemand til venstre, der starter forfra med punkt 1. Hvis denne spiller ikke har flere kort på hånden, går turen videre, men han eller hun må selvfølgelig gerne deltage i snakken.

Spillet fortsætter til alle kortpar er lagt ned. Den, der sidder tilbage med de to sorte kort, er Sorteper og har tabt spillet.

Hvordan styrer man tiden?

Der kan opstå spændende diskussioner undervejs, men det er også vigtigt, at I når gennem alle kortene. I kan bruge timeglasset eller et stopur til at holde styr på tiden.

Sæt timeglasset i gang, hver gang et af kortene beder om en historie eller stiller et spørgsmål. Det tager ca. 2 min. før sandet er løbet igennem og samtalen skal slutte. Den samlede spilletid bliver hermed 40-60 minutter.

Hent kortspillet Styrkespillet her.


Senest revideret den 30. april 2020