GRIB IND - Godt kollegaskab uden mobning

 

Dette er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, som er afprøvet på ni arbejdspladser.

Hent 'GRIB IND' her

Styrkespillet og andre værktøjer

Mange arbejdspladser bruger Styrkespillet i forbindelse med både APV-arbejdet og med andre udviklingsprojekter.

Det kan fx være temaweekender eller temadage om mobning, samarbejde, konfliktløsning eller faglig supervision. På den måde indgår spillet som et redskab i et bredere udviklingsprojekt, hvor psykisk arbejdsmiljø er i fokus.

En medarbejder i en børneinstitution siger: ”Vi arbejder meget med psykisk arbejdsmiljø i forvejen, i supervisionsgrupper. Det at arbejde med psykisk arbejdsmiljø er ikke noget nyt; derfor har spillet ikke revolutioneret arbejdspladsen. Vi var dog alligevel meget optagede af spillet i en lang periode efter.”

I forbindelse med udarbejdelse af APV kan Styrkespillet være et godt supplement til fx spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø.

En medarbejder på en børneinstitution siger: ”Det, at der kommer en dialog i gang, er meget bedre end et spørgeskema, hvor man selv sidder og sætter krydser, og hvor det skal være anonymt. Det, at man i et spil kan gå i dybden og tale med hinanden, hvor man bedre kan snakke om det og kigge hinanden i øjnene, det er meget mere forpligtende.”

Styrkespillet lægger i høj grad op til en anerkendende lederstil. Her er nogle af de materialer og værktøjer, som med fordel kan bruges sammen med styrkespillet:

  • Vejledningen ’Den mobbefri zone’, som er udarbejdet sammen med Styrkespillet.
  • Læringsværktøjet ’Spørg igen!’ introducerer dig til værdsættende samtale og giver dig mulighed for at prøve metoden i praksis.
  • Temahæfterne ’Spørg igen’ og ’Både-og’ om praktiske erfaringer med den anerkendende tilgang i projektet ’Et sundt arbejdsliv’.
  • Værktøjet ’Mobning’ om hvordan du som leder kan opdage mobning, og hvilke muligheder du har for at håndtere konflikter og forebygge mobning. Værktøjet er udarbejdet til kontorområdet men kan sagtens anvendes i social- og sundhedssektoren.

Hent kortspillet Styrkespillet her.


Senest revideret den 24. april 2020