Stresslogbog

Det er ofte vanskeligt at overskue, præcist hvad der brænder dig i en akut stresssituation. Især hvis du arbejder alene og ikke har nogen at sparre med. I de situationer er det en fordel at anvende en stresslogbog, hvor du noterer de episoder ned, som gør dig stresset.

Skriv følgende informationer ned om de episoder, der har gjort dig stresset:

Hvornår: Dato og tidspunkt.

Hvad skete: Beskriv hvor, hvad du lavede, hvem der var tilstede og hvad der skete.

Tanker: Hvad tænkte du? 

Følelser: Hvad følte du? 

Optagethed: Hvor betydningsfuld var situationen for dig? 

Skaber klarhed

Stressskemaet hjælper dig med at bedømme situationen mere realistisk og gøre klart for dig, hvilke følelser og tanker situationen gav anledning til. Stresslogbogen kan også have værdi senere, når du skal vurdere, om du faktisk har gjort fremskridt i din håndtering af stress. Og sidst, men ikke mindst, kan det give en pejling på mønstre i årsagerne til din stress.

Så er det lettere for dig at gennemskue, hvor du skal sætte ind for at håndtere eller ændre de situationer, som giver dig stress

Håndtering af stress

  • Lær dine stressymptomer at kende.
  • Sæt dig klare mål i forhold til: arbejdet, familie, venner, økonomi, fysisk og psykisk velbefindende
  • Strukturer din tid, prioriter og vær bevidst om hvordan, indfør arbejdsrutiner, lær at sige nej, gør en ting af gangen og som du har planlagt dem, vær ikke perfektionistisk eller opofrende
  • Lad andre hjælpe til
  • Undgå fortravlethed
  • Fordyb dig
  • Prøv at undgå unødige bekymringer
  • Styrk dine relationer
  • Prøv at se dig selv i et større perspektiv

Hvis du oplever, at du ikke trives, eller at du får stress i dit arbejde, kan du altid henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant og få en snak om, hvad du skal gøre. Det psykiske arbejdsmiljø behøver ikke kun at være dit problem – det er også arbejdspladsens.


Senest revideret den 20. marts 2020