Udløsere af stress

Mange forhold har betydning for, om du får stress. De kan gøre, at du føler dig presset eller presser dig selv udover den grænse, du kan holde til.

Flere faktorer spiller ind på, om man kan få tegn på stress. For personer, der arbejder alene, kan det især dreje sig om:

  • Vedvarende uløste konflikter mellem dig og en evt. bruger
  • Forventninger fra en evt. bruger eller familie om en tættere relation end den du ønsker
  • Forventningspres fra fx. brugeres, børns venner og/eller familie eller fra chefer eller andre samarbejdspartnere
  • Uklarhed om din rolle
  • Intern uenighed mellem den gruppe af medarbejdere, du samarbejder med
  • Alenearbejdet i sig selv
  • Manglende mulighed for faglig sparring og støtte
  • Utilstrækkelige kompetencer
  • Flertydige relationer, hvis du arbejder med brugere. Dels ligeværdig som menneske til menneske, dels asymmetrisk idet brugeren på den ene side er afhængig af hjælperen og på den anden side har retten til at afskedige denne
  • Dine egne høje – måske urealistiske krav til din rolle

Stress i stadier

Stress kan opdeles i tre stadier:

Stadie 1:

Mobilisering af energi - Typisk adfærd: Meget skal nås på kort tid, du spiser hurtigere og holder ikke pauser. Du laver indtil flere kopper kaffe som du glemmer at drikke, spiser mere slik og fastfood. - Typiske symptomer: Hjertebanken, øget irritabilitet, utålmodighed, aggressivitet, tics, hyperaktivitet, indre uro, hovedpine, træthed, søvnforstyrrelser, øget appetit, tørhed i hals og mund.

Stadie 2:

Energiforbrug - Typisk adfærd: Fritiden inddrages og du går senere hjem fra arbejde. Du tager arbejde med hjem, glemmer vigtige ting og mister vurderingsevnen. Forbruget af nydelsesmidler og/eller beroligende medicin øges. - Typiske symptomer: Brystsmerter, svedeture, svimmelhed, frysen, intet engagement, hukommelses- og koncentrationsbesvær, social tilbagetrækning og lav humoristisk sans.

Stadie 3:

Dræning af energi - Typisk adfærd: Man har ekstremt svært ved at holde tempoet oppe. De fysiske og psykiske symptomer har stor indflydelse på hverdagen. - Typiske symptomer: Man er ubeslutsom, indesluttet og klodset. Man er mistroisk overfor andre, følelseskold, angst og depressiv. Hvis man har kroniske sygdomme forværres de. Kilde: Center for stress


Senest revideret den 6. august 2020