Tavshedspligt

Som offentlig ansat har du tavshedspligt, også selvom dit arbejde foregår derhjemme. Det betyder, at du har særlig pligt til at beskytte personlige oplysninger.

Naboer, lokalsamfund, venner, slægtninge og børnenes forældre er måske nysgerrige, oprigtigt interesserede og ønsker af få informationer om jer, jeres motiver, dagligdag og dine dagplejebørn/plejebørn og deres forældre.

Her kommer den tavshedspligt ind, du er underlagt ifølge forvaltningslovens § 27 – 32. Tavshedspligten drejer sig om at beskytte personlige oplysninger. Det kan være oplysninger om: race, religion, politiske, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbred, sociale forhold, misbrug.

Gælder for alle udenforstående 

  • anden forvaltningsmyndighed end den som du tilhører
  • en evt. bestyrelse
  • alle personer som ikke er ansat i dit arbejde

Anonym erfaringsudveksling er ok

Tavshedspligten forhindrer dig ikke i at tale i anonym form om personer i dit netværk og med dine kollegaer. Dvs. du kan udveksle erfaringer og problemer med dit netværk, hvis du omtaler personer anonymt, og de ikke kan genkendes.


Senest revideret den 20. marts 2020