Forebyg vold og trusler inden for velfærd- og offentlig administration

Risikoen for vold og trusler mindre, hvis borgere og kunder oplever, at den service de får, er ordentlig og professionel. Derfor tager forebyggelsen udgangspunkt i kerneydelse og faglighed. Neden for kan du læse en artikler om otte danske arbejdspladser, som har gode erfaringer med at forebygge vold og trusler på jobbet.