Skranke er ikke nok

Indretning og klare spilleregler for de ansatte er helt afgørende faktorer, når vold og trusler skal holdes ude af storrumskontorer, siger direktør i brancheforeningen Sikkerhedsbranchen.

Kasper Skov-Mikkelsen er direktør i Sikkerhedsbranchen, brancheforeningen for virksomheder, der arbejder professionelt med sikring og sikkerhed. Han peger på indretningen som en afgørende faktor, når man vil forebygge vold.

Først og fremmest er det en god idé at lade borgere træde ind i et modtagerum frem for at lade dem gå direkte ind i storrummet med mange medarbejdere.

Erfarne ansatte ser de besøgende an

- I et behageligt modtagerum, som er isoleret fra storrummet, kan en erfaren ansat modtage folk med en kop kaffe og samtidig se dem an, før de bliver hentet af den medarbejder, de skal tale med. På den måde kan de vanskeligste medborgere bliver holdt ude fra storrumsmiljøerne, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

En skranke ved indgangen til for eksempel et borgerservicecenter er ikke beskyttelse nok for medarbejderne.

- Selv der, hvor borgerne bliver mødt af en stor skranke i storrummet, er der risici for medarbejderne. Oftest kan borgeren gå udenom skranken, hoppe over den eller gribe fat i den ansatte henover den, siger han.

Isolerede samtalerum

Kasper Skov-Mikkelsen anbefaler isolerede samtalerum placeret i den yderste del af bygningen.

- Der er jo ingen grund til at føre vanskelige klienter i for eksempel et borgerserviceområde igennem et større lokale med flere ansatte. Hvis man forestiller sig, at en bygning har flere lag ligesom et løg, så skal samtalerummet ligge i den yderste skal, siger han.

Kasper Skov-Mikkelsen råder til, at man indretter samtalerummet hyggeligt, men først og fremmest praktisk så medarbejderen hurtigt kan komme ud.

- Medarbejderen skal sidde med døren bag sig, som skal åbne udad. Bordet skal være så bredt, at man hverken kan slå eller springe hen over det eller løbe udenom det, før medarbejderen har nået at komme væk, siger han.

- Opstår der en konflikt i samtalerummet, kan medarbejderen vælge at blive siddende for ikke at optrappe konflikten. Men så skal der være installeret en alarm, som tilkalder vagten, men som klienten ikke kan høre.

Flugtveje

Er arbejdspladsen indrettet sådan, at borgere kommer direkte ind i storrummet, er flugtveje en vigtig del af indretningen.

- Stil bordene, så der er løbegange imellem. Skal medarbejderen hurtigt ud af lokalet, går det ikke, at hun skal zig-zagge mellem kollegernes borde. Der skal være fri passage, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

- Det er også vigtigt, at medarbejderen sidder så tæt på udgangen som muligt og ikke i det bageste hjørne, når vedkommende taler med en potentiel urolig klient.

Hvem gør hvad

Når konflikten opstår, nytter det ikke noget, at ”Kirsten ringer efter Hanne, som så også bliver slået ned”, som Kasper Skov-Mikkelsen udtrykker det.

- Det er helt afgørende, at der er helt klare procedurer for hvem, der gør hvad, og at man kan tilkalde kompetent hjælp. Det kan være et vagtværn, hvis arbejdspladsen har råd til det, men det kan også være en eller flere af arbejdspladsens egne, der har fået et tre ugers grundkursus samt lært ekstra selvforsvar og konflikthåndtering. De medarbejdere, som ikke er uddannet til at gøre noget i situationen, skal holde sig ude af den, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

Han anbefaler også installering af video, lydoptagelse i samtalerum og adgangskontrol. Men nok så vigtigt er den psykiske tilgang til de mennesker, den enkelte møder.

- Det er vigtigt at de mennesker, der er tæt på potentielle voldsmænd kan genkende faresignaler, inden det går galt, og samtlige medarbejdere bør lære at håndtere konflikter, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

Se også:

Arbejdsmiljøwebs tema om åbne kontorer


Senest revideret den 18. marts 2020