Krænkende handlinger - herunder vold og trusler

Her finder du materialer om at forebygge krænkende handlinger både i det interne og eksterne samarbejde. Det vil sige fx vold og trusler om vold, chikane, seksuel chikane, der kan opstå i samarbejdet med fx borgere, pårørende og fx chikane, mobning og seksuelle krænkelser, der kan opstå i det interne samarbejde mellem kolleger eller mellem ledere og medarbejdere.

Hvis I er en større arbejdsplads, har I måske mulighed for at få støtte til arbejdet i samarbejde med BFA’s besøgsteam. Læs mere om mulighederne for støtte her.


Senest revideret den 7. november 2022