Psykisk arbejdsmiljø

Trivslen og det psykiske arbejdsmiljø har betydning for lægepraksisens sygefravær, produktivitet og konflikter, og det påvirker ofte graden af udskiftning blandt personalet.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan bl.a. give stress og udbrændthed. De fysiske symptomer kan være hjertebanken, muskelspændinger og hovedpine, mens de psykiske symptomer kan være hukommelses- og koncentrationsproblemer, nervøsitet, tristhed og træthed. Søvnproblemer og misbrug kan også være tegn på stress.

På længere sigt kan et dårligt psykisk arbejdsmiljø bl.a. føre til depression og hjerte-karsygdomme.

Tænk i realisme og helhed

Når det psykiske arbejdsmiljø vurderes, er det vigtigt at huske sammenhængen mellem de forskellige dimensioner - f.eks. er høje krav især en belastning, hvis en medarbejder har ringe indflydelse og mangler social støtte i arbejdet.

For at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø er det afgørende, at:

  • Fokusere på de forhold, der kan ændres.
  • Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø er en integreret del af lægepraksisens daglige arbejdsgange.
  • Overveje konsekvenserne for det psykiske arbejdsmiljø, når der sker væsentlige forandringer; f.eks. nye arbejdsopgaver og ændret organisering af arbejdet.
  • Sørge for tæt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne (og en evt. arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisation).
  • Også huske de forhold, der bidrager positivt til det psykiske arbejdsmiljø, fordi de giver energi til arbejdet og nødig skulle forsvinde igen.

Senest revideret den 21. februar 2020