I gang med voldspolitik

Voldspolitik
En voldspolitik er et værdifuldt redskab både i forebyggelse, håndtering og opfølgning på vold. Diskussionen om en voldspolitik kan i sig selv være med til at styrke arbejdspladsens fokus og beredskab. Læs mere om voldspolitik her

Trusler fra elev
Følgende er et eksempel på retningslinjer i tilfælde af, at en ansat bliver truet af en elev.

Forebyg vold
Det følgende er et eksempel på generelle retningslinjer for forebyggelse af trusler og vold:

 

 


Senest revideret den 7. august 2020