Når vold og trusler skal på dagsordenen

Hent konkrete forslag til hvordan vold og trusler kan sættes på dagsordenen, på jeres arbejdsplads.

Her har vi samlet en række forslag til, hvordan arbejdsmiljøgruppen kan sætte forebyggelse af trusler og vold på dagsordenen, på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at alle ansatte bliver inddraget i arbejdet og at der er tid til både at drøfte identifikation, forebyggelse og håndtering. Men alle temaer behøver ikke blive drøftet på én gang! Vælg fx det tema hvor I oplever at I har de største udfordringer, hvor I forventer at kunne få det største udbytte - eller hvor I har et presserende problem.

Tilrettelæg mødet/forløbet, så det både matcher arbejdspladsens behov og tidsmæssige og praktiske ressourcer.

Overvej eventuelt om I kan kvalificere og effektivisere processen ved at inddrage erfaringer fra andre arbejdspladser eller ved at involvere arbejdsmiljøkonsulenter eller andre særlige videns- eller ressourcepersoner i arbejdet.

Har I ikke arbejdet med trusler og vold tidligere, er det en god ide at starte processen med at definere hvad I opfatter som vold og trusler hos jer! Se f.eks. "Giv volden en skalle".

Værktøj fra Arbejdstilsynet

Startpakken ’Giv volden en skalle’
Videnscenter for Arbejdsmiljø har lavet en startpakke med forslag til hvordan I kan komme i gang med at gøre noget ved vold og trusler. Hent startpakkens Introduktionspjece.

Opskriften på en temadag om vold og trusler
Her finder du vejledning til hvordan du som leder, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant forbereder, gennemfører og følger op på temadagen. Du kan blandt andet læse om hvordan du kan bruge filmcases, dialogplader og hvordan du strukturerer dagen i relevante temaer. Opskrift på en temadag om vold og trusler.

Dialogplader – et værktøj til at åbne dialog
Dialogpladerne er et redskab til at diskutere de tre temaer: identifikation, forebyggelse og håndtering. Ved hvert tema foreslås et konkret dilemma og konkrete diskussionsspørgsmål som I, kan diskutere ud fra. Dialogpladerne finder du her.

Filmcases med inspiration til dialog
Her finder du tre film, der viser nogle dilemmaer, som kan opstå, når I på arbejdspladsen skal identificere, forebygge og håndtere vold. Se filmene via links nederst på siden her.

Værktøj fra Danmarks Lærerforening

Til skoler
Danmarks Lærerforening giver på hjemmesiden et bud på hvordan man kan tilrettelægge et forløb med henblik på at kortlægge skolens risici for vold og trusler. Der gives også forslag til hvilke spørgsmål de ansatte kan stilles, for at afdække udfordringerne. Læs mere her.


Senest revideret den 19. september 2022