Håndtering af vold og trusler

Det er vigtigt, at I har en plan for, hvad der skal ske og hvem, der skal gøre hvad, hvis en medarbejder eller leder bliver udsat for vold eller trusler.

Håndtering

Beredskabsplanen skal sikre:

 • At voldsramte medarbejdere, vidner, kolleger og pårørende får den nødvendige hjælp og støtte
 • At I registrerer og anmelder episoder korrekt
 • At I evaluerer episoderne, og at I bruger resultaterne til at kvalificere arbejdet med at forebygge trusler og vold - og reducerer voldens skadevirkninger
 • En beredskabsplan kan også bruges, hvis der sker andre voldsomme begivenheder på skolen.
 • For at beredskabsplanen skal fungere, er det vigtigt, at alle medarbejdere - også fx vikarer og studerende i praktik - kender til indholdet i den og at den er klar, overskuelig og konkret
 • En beredskabsplan indeholder typisk en beskrivelse af, hvad der skal ske, i hvilken rækkefølge og hvem der skal gøre hvad, når nogen bliver udsat for vold

Planen kan fx beskrive:

- Umiddelbart efter en voldsepisode

 • Hvem skal give kollegial førstehjælp?
 • Skal de pårørende til den voldsramte orienteres om, hvad der er sket? Hvem skal gøre det? Hvor findes eventuelle lister over kontaktoplysninger til de pårørende?
 • Hvem skal tage sig af eleven, som har slået eller truet? Hvordan? Hvem kontakter forældrene?
 • Hvem skal tage sig af de øvrige elever? Hvordan?
 • Hvem skal træffe beslutning om, hvorvidt medarbejderen har brug for hjælp fra psykolog eller læge? Hvem sætter det i værk?
 • Skal alle kolleger orienteres om, hvad der er sket? Hvem skal gøre det? Hvordan?

- I dagene og ugerne efter voldsepisoden

 • Hvor skal voldsepisoderne registreres? Hvem skal gøre det? Hvornår?
 • Skal voldsepisoden anmeldes? Til hvem? Hvem skal gøre det? Hvornår?
 • Hvis den voldsramte bliver sygemeldt: Hvem bevarer kontakten til den sygemeldte og baner vejen for, at hun får den nødvendige hjælp og støtte? Og hvem sikrer, at hun kan vende tilbage til arbejdspladsen, når hun er klar til det?
 • Skal I gennemføre en defusing eller debriefing? Hvem skal deltage? Hvem er ansvarlig for, at det kommer til at ske?
 • Hvornår og hvordan drøfter I episoden i personalegruppen, for at I kan lære af episoden?
 • Kriseplanen bør også indeholde en beskrivelse af, hvordan og hvor ofte I vil evaluerer planen, og hvem der har ansvaret for, at det sker.

Mere viden

Sådan giver du kollegial førstehjælp
En kort introduktion til kollegial omsorg i de første 48 timer efter en voldsepisode.
  
Bearbejd krisen

Krisens faser

Læs mere om, hvor skaden anmeldes

Erstatning

Inspiration

Pilehaveskolen
Pilehaveskolen er Assens kommunes specialskole for børn og unge (6-18 år) med udviklingshæmning. Alle elever er karakteriseret ved at have behov for vidtgående specialundervisning. Læs mere om Pilehaveskolen

På Pilehaveskolen har man blandt andet udviklet en beredskabsplan som skal sikre at de medarbejdere som bliver udsat for vold, får den nødvendige hjælp og støtte. Hent beredskabsplanen


Senest revideret den 6. august 2020