Indretning påvirker sikkerheden

Her skal være venligt og indbydende for alle borgere, men også trygt at arbejde. Varde Kommunes Jobcenter kombinerer smagfuld indretning med traditionelle sikkerhedsforanstaltninger.

En gang om året tager HR-koordinator Kirsten Aagaard Sørensen fra Varde Kommune på kunstudstilling med et særligt formål. Hun kigger på billeder, og før hun vender hjem igen, har hun aftaler for udsmykningen af kommunens Jobcenter på plads.

For centeret, der engang var et sygehus, lægger vægge til en ny kunstudstilling hver anden måned – og det er helt bevidst.

Kombinationen af billedkunst på væggen, kaffe, te og dagens aviser på de små borde, en krog, børnene kan lege i, og et imødekommende personale er nemlig indbydende. Og præcis den følelse af at være velkommen skal kommunens ledige eller jobsøgende borgere gerne have, når de kommer i jobcenteret.

Åbenhed og sikkerhed går hånd i hånd

– Før vi flyttede ind i 2009, nedsatte vi en arbejdsgruppe om den fysiske indretning. Vi møder indimellem voldelige borgere og er derfor nødt til at tænke i sikkerhed, men vi ville også gerne signalere åbenhed. Løsningen blev en indretning med lys og luft, pæne stole og kunst, som alle er velkomne til at kigge forbi og se. Men også to sikkerhedsrum med flugtveje samt i alle kontorer alarmer, der går direkte til en gruppe af kolleger og til vores chefer, siger Kirsten Aagaard Sørensen.

 Centeret har desuden stående aftaler med et vagtværn og det lokale politi om at sidde klar i nærheden, når man på forhånd ved, at en medarbejder skal møde en borger, der kan forventes at blive aggressiv. Og alle kontorer er indrettet, så det er medarbejderne, der sidder tættest på udgangsdøren.

Selv om det er svært at måle direkte, er det Kirsten Aagaard Sørensens klare oplevelse, at den fysiske indretning på én gang påvirker borgerne positivt og får medarbejderne til at føle sig mere trygge på jobbet.

Fysisk indretning kan forebygge vold

At der er forskel på at komme til et sted, hvor planterne hænger med hovedet og stolene vipper på de skævslidte ben, og til venligere og vedligeholdte omgivelser, er også erfaringen i Arbejdsmiljø København, der i projektet ”Sej kontakt” rådgiver kommunens arbejdspladser om den fysiske indretning.

At der er forskel på at komme til et sted, hvor planterne hænger med hovedet og stolene vipper på de skævslidte ben, og til venligere og vedligeholdte omgivelser, er også erfaringen i Arbejdsmiljø København, der i projektet ”Sej kontakt” rådgiver kommunens arbejdspladser om den fysiske indretning.

– Vi ved, at fysisk indretning har stor betydning for både medarbejderne og for borgere, der ikke altid føler sig ret godt tilpas i mødet med kommunen. Men fra traditionelt at handle om flugtveje, alarmer og muligt kasteskyts, der ikke må ligge fremme, arbejder vi i dag også med at forebygge de alvorlige situationer via den fysiske indretning. Det betyder meget, om man føler sig som en længe ventet gæst, eller som en, der kostes rundt i systemet og ikke kan finde ud af, om man nu skal tage et nummer i stuen eller først oppe på 2. sal, siger organisationskonsulent i Arbejdsmiljø København Ida Bering.

Borgerne skal føle sig velkomne

Hun understreger, at vi endnu ved for lidt om, hvordan fx farver påvirker humøret, men at borgerne, der i forvejen er lidt oppe at køre over afslaget på boligstøtte, måske hellere skal mødes af rolige omgivelser end stirre ind i en blodrød væg.

– Helt lavpraktisk kan man jo starte med at indrette sig, så det er nemt at finde rundt og borgerne føler sig velkomne. Det kan fx være svært for et menneske, der lider af posttraumatisk stress, at modtage et afslag i et meget lille rum. Og mange føler sig provokeret af at sidde så tæt på andre borgere, at de kan lytte til ens sag. Vi har ingen facitliste, men grundlæggende skal man føle sig velkommen i rammer, der hverken virker intimiderende eller provokerende, siger Ida Bering. 


Senest revideret den 30. april 2020